9. juni 2016

Notat Nr. 1611

Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2015

Landsgennemsnittet for produktivitet 2015 viser en fremgang på 0,8 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en forbedring i foderudnyttelse på 0,05 FEsv pr. kg og slagtesvinene viser en forbedring i foderforbrug på 0,04 FEsv pr. kg tilvækst.

Der er i 2015 indsamlet data fra AgroSoft og DLBR SvineIT i Danmark til beregning af landsgennemsnittet for produktivitet. Data er leveret af de lokale rådgivningscentre. Der indgår i alt 459 sobesætninger med i alt 340.000 årssøer, 412 smågrisebesætninger med i alt 9,1 millioner producerede smågrise og 494 slagtesvinebesætninger med i alt 4 millioner producerede slagtesvin.

Resultaterne er opgjort som gennemsnit af besætninger. Sobesætningerne fravænner i gennemsnit 31,4 grise pr. årsso og det er en fremgang på 0,8 grise i forhold til 2014. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse er 742 årssøer og den totale pattegrisedødelighed er på 21,5 %, hvilket er en forbedring på 0,4 procentpoint.

Smågrisebesætningerne producerede gennemsnitligt 22.077 grise pr. år. Reference foderudnyttelsen er 1,88 FEsv pr. kg tilvækst, svarende til en forbedring på 0,04 FEsv pr. kg tilvækst siden 2014. Reference daglige tilvækst er 443 gram, hvilket er stort set uændret siden 2014. Dødeligheden er steget fra 2,9 % i 2014 til 3,1 % i 2015.

Den gennemsnitlige slagtesvinebesætning producerer 8.008 grise årligt. Reference daglige tilvækst er 936 gram, hvilket er en forbedring på 14 gram. Reference foderudnyttelsen er 2,70 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket er en forbedring på 0,04 FEsv pr. kg tilvækst siden 2014. Døde og kasserede grise er 3,7 % af producerede grise.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Ole Helverskov

Udgivet: 9. juni 2016

Dyregruppe: Svin

Fagområde: Produktionsøkonomi