16. september 2016

Notat Nr. 1619

Normtal for omkostninger 2017

Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse normtal.

Svineproducenter og deres rådgivere kan finde normtal for omkostningerne i dette notat. Normtallene kan bruges til sammenligning med bedriftens budgetmål og dermed identificere områder, hvor der er væsentlige afvigelser, samt muligheder for forbedringer, da normtallene er opgjort både for gennemsnittet og bedste tredjedel. 

Opgørelsen bygger både på produktivitetstal fra effektivitetskontrollen og omkostninger fra Business Check Svin. Omkostningerne opdeles i styk-, kontante kapacitets- og kapitalomkostninger. 


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Karsten Moosgaard Pedersen

Udgivet: 16. september 2016

Dyregruppe: Sohold, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi