2. november 2017

Notat Nr. 1733

Normtal for omkostninger 2018

Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse normtal.

Dette notat opgør normtallene for omkostningerne for svineproducenter for 2018.

Du kan bruge normtallene til at sammenligne med bedriftens budgetmål og dermed identificere områder, hvor der er væsentlige afvigelser, samt muligheder for forbedringer, da normtallene er opgjort både for gennemsnittet og bedste tredjedel.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nikolaj Kleis Nielsen

Udgivet: 2. november 2017

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi