11. oktober 2019

Notat Nr. 1919

Udvikling i sodødelighed - tal fra DAKA 2018

Opgørelse af døde søer fra DAKA viser, at sodødeligheden i 2018 er på 12,6 % af årssøerne. Det er en stigning i forhold til 2017.

Antallet af søer, der dør eller aflives i de danske stalde, er for første gang i ni år steget. I 2018 modtog DAKA 131.053 søer, hvilket er 19.545 flere end i 2017. Sodødeligheden er i 2018 steget fra 11,0 % i 2017 til 12,6 % af årssøerne. 

Årsagen til stigningen i sodødeligheden kan bl.a. skyldes den varme sommer i 2018, da opgørelsen viste, at antallet af døde søer var højere i sommermånederne sammenlignet med resten af 2018.

SEGES Svineproduktion samarbejder med landbrugets dyrlæger og rådgivere for at reducere dødeligheden. Det er afgørende, at indsatsen med at reducere dødeligheden i besætningerne fastholdes.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Tina Birk Jensen, Lola Kathe Tolstrup

Udgivet: 11. oktober 2019

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Sundhed