16. september 2020

Notat Nr. 2021

UK-Produktion 2020: Meromkostning

En ny metode via lovkrav om opstaldning i løbestalde samt nye vurderinger af konsekvenserne ved løsdrift i løbeafdeling ændrer på omkostningerne ved UK-produktion og fordelingsnøgler. Ved at sammenveje meromkostningerne til UK-produktion med 75 % til ældre stalde i 2020 bliver den sammenvejede meromkostning 6,65 kr./UK-gris i forhold til traditionel svineproduktion. Smågriseproducentens andel af meromkostningen er 57 % i 2020, faldende til 50 % i 2035. Med det nye grundlag falder UK-tillægget for en 30 kg’s smågris fra 15,16 kr. til 12,94 kr. i 2020.

Der er kommet nye regler om opstaldning af løsgående søer i løbestalde fra 1. januar 2015, som reducerer meromkostningen ved at indrette løbestalde til UK-produktion i forhold til almindelig produktion. Efter 2035 skal alle danske løbestalde opfylde de gældende indretningskrav. Dette foreslås indfaset i UK-fordelingsnøglen, så UK-soholdernes produktionsomkostninger bliver gradvist mindre med årene i forhold til almindelige svineproducenter.

Når omkostningerne ved UK-produktion alene beregnes ud fra de nye regler til opstaldning af søer i løbeafdelingen, er der en forskel i produktionsprisen på 5,74 kr./gris mod 6,96 kr./gris i forhold til gamle løbestalde til og med slagtning. Nye løbeafdelinger fra 2015 koster 1,22 kr./fravænnet gris i forhold til ældre løbestalde, men er ens for UK-produktion og nye løbestalde. I UK-soholdet er der indregnet et marginalt tab svarende til 0,1 færre kuld pr. årsso i UK-besætninger, i forhold til både nye og gamle løbestalde. Dette forventes at stamme fra kravet om maksimalt 4 timer i boks i løbeafdelingen ved UK-produktion. Dette øger omkostningen med 3,12 kr./fravænnet gris i forhold til ældre løbeafdeling, men kun 1,9 kr./fravænnet i forhold til nye danske løbestalde.

Specielle UK-foderkrav rammer kun smågrise (ingen blodplasma). Dette koster 0,97 kr./smågris fra fravænning til 30 kg. Omkostningen hos slagtesvineproducenten ligger hovedsageligt i lidt lavere slagtevægt, flere kontrolbesøg end konventionelle besætninger og på de grise, der ikke opnår at blive godkendt til UK-tillæg. Dette udgør stabilt cirka 2,87 kr./gris.

Data fra Danish Crown viser, at UK-producenter har en gennemsnitlig godkendelsesprocent på 87 og en gennemsnitlig slagtevægt på 87 kg. Det aktuelle tillæg til godkendte slagtesvin er 30 øre pr. kg.

Det gennemsnitlige UK-tillæg pr. slagtesvin bliver dermed 87 kg x 87 % x 30 øre pr. kg, som giver 22,71 kr./UK-slagtegrise. Smågrisenes andel af udgifterne er 57 % i 2020, derfor bliver UK-tillægget ved 30 kg’s grise 12,94 kr./UK-smågris. Det nuværende tillæg ved samme beløb udbetalt pr. UK-slagtegris er 15,16 kr./gris.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen, Finn K. Udesen

Udgivet: 16. september 2020

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Produktionsøkonomi