24. juni 2021

Notat Nr. 2114

Udvikling i sodødelighed - tal fra DAKA 2020

Opgørelse af døde søer fra DAKA viser, at sodødeligheden i 2020 var på 15,1 % af årssøerne. Det er en stigning i forhold til tidligere år.

I 2020 modtog DAKA 15.364 flere søer, sopolte (inkl. slagtegrise vurderet over cirka 120 kg) og gylte end i 2019. Sodødeligheden er i 2020 steget til 15,1 % af årssøerne.

SEGES Svineproduktion arbejder målrettet på at reducere sodødeligheden – dels med en informationskampagne, der giver gode råd og konkret vejledning til, hvordan man hæver sooverlevelsen, og dels med et tæt samarbejde med rådgivere og praktiserende dyrlæger. 


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Tina Birk Jensen, Niels-Peder Nielsen

Udgivet: 24. juni 2021

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Velfærd