16. april 2024

Rapport Nr. 66

Hangriseproduktion i Danmark: En videnssyntese

I denne vidensyntese opsummerer eksisterende viden om produktionsforskelle mellem galte, hangrise og immunokastrerede hangrise med særligt fokus på produktionsøkonomi, klimaaftryk og management. Fordele og ulemper ved de forskellige produktionsformer oplyses og diskuteres løbende. Rapporten skal ses som et opslagsværk ud fra eksisterende litteratur med fokus på dansk produktion.

Forord til rapporten

Produktion af intakte hangrise har flere fordele. Særligt undgåelsen af kastration er en fordel, som forbedrer dyrevelfærden samtidig med, at der spares smertelindring, lokalbedøvelse og arbejdstid. Hangrise har desuden et lavere foderforbrug og en højere kødprocent sammenlignet med galte.

Hangrisenes produktivitet er positivt for klimaet og landmandens økonomi sammenlignet med galte. Der er imidlertid også udfordringer forbundet med hangriseproduktion; særligt risikoen for hangriselugt, som primært skyldes skatol og androstenon. De to stoffer giver en ubehagelig lugt og smag i kødet og øger risikoen for frasortering på slagteriet. Derudover kan hangrise vise en øget aggressivitet i den sidste del af vækstperioden sammenlignet med galte, hvilket sænker dyrevelfærden og kan resultere i skader på slagtekroppen.

Et alternativ til hangrise og galte er immunokastrerede hangrise. Immunokastrerede hangrise bliver vaccineret to gange med Improvac® for at undgå hangriselugt. Første vaccination tildeles ved ca. 30 kg og 2. vaccination 4-6 uger før slagtetidspunktet. Fordelen ved immunokastrater er, at de fysiologisk og adfærdsmæssigt er sammenlignelige med hangrise frem til 2. vaccination. Herefter ophører testikel-hormon-syntesen helt, hvormed det anabolske potentiale fra kønshormonerne ophører og adfærden ændrer sig. Dette resulterer i en øget foderoptagelse og en doven adfærd, som man kender fra galte. Litteraturen viser, at produktiviteten for immunokastrater placerer sig intermediært mellem galte og hangrise.


Institution: SEGES Innovation P/S

Forfatter: Hanne Maribo, Finn K. Udesen, Michael Groes Christiansen, Anna Krog Krustrup

Udgivet: 16. april 2024

Dyregruppe: Galte, Hangrise

Fagområde: Hangriseproduktion

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.