29. juli 2014

Erfaring Nr. 1407

Produkttest af Pigscale – Gennemløbsvægt til slagtesvin

Pigscale, som er en gennemløbsvægt til slagtesvin, giver en tilfredsstillende præcision, når man sammenligner med vejning med brovægt. I forhold til de manuelle vejehold har Pigscale både fordele og ulemper, når det gælder daglig brug og pris.

Pigscale er en gennemløbsvægt til slagtesvin. Vægten registrerer løbende vægten på de grise, som går gennem vægten, og på basis heraf beregnes en gennemsnitsvægt for stien. Det er formålet med denne undersøgelse at vurdere præcisionen ved at sammenligne den gennemsnitlige værdi fra Pigscale med den vægt man ville få, hvis man vejede hele stien på en brovægt på en given dato. Der er lavet to testrunder med 4 vægte. Den gennemsnitlige absolutte afvigelse for de to testrunder, med 4 vægte, var henholdsvis 4,4, 6,1, 3,6 og 5,5 % samt 1,5, 2,7, 2,1, og 2,1 %. Den lavere testpræcision i første runde skyldtes problemer med kalibrering af en af vægtene og en forkert indstilling af softwaren i forhold til variationen i grisenes vægt i stien. Hvis der ses bort fra dette er præcisionen høj.

Pigscale styres og overvåges fra sin egen software: Optilink. I Optilink er det muligt at se en lang række grafer for den enkelte vægt. Optilink er ikke et specielt brugervenligt program, og man skal derfor påregne en del tid til at få rutine i at anvende programmet. Der er behov for en integration mellem data fra vægtene og de eksisterende programmer til produktionsovervågning hos Agrosoft.

Sammenlignet med de manuelle vejehold så får man langt flere data fra Pigscale. Dette øger sandsynligheden for hurtigt at opdage mindre udsving på tilvækstkurven, men det giver samtidig en øget risiko for at fejltolke data, hvis man reagerer på udsving, som måske blot er tilfældige. Hertil kommer, at man bør have flere enheder per sektion for at kunne vurdere tilvæksten i hele sektionen korrekt. Prisen for en enhed til en sti er ca. 30.000 kr.

Pigscale fritager producenten for det fysiske arbejde med at veje grisene, men teknologien er ikke billig, og den stiller krav til brugeren i form af brug af ny software samt korrekt tolkning af data.

 

download

Læs hele Erfaring nr. 1407

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Niels Peter Baadsgaard

Udgivet: 29. juli 2014

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Produktionsovervågning