30. december 2016

Erfaring Nr. 1612

Systematik og rådgivning reducerede foderforbruget

Foderforbruget faldt i gennemsnit med 15 FE pr. prod. gris, svarende til 24 kr. pr. prod. gris, gennem en fokuseret indsats fra besætningsejer, staldpersonale og rådgiver ved implementering af kendt viden på staldgangen via et strategisk rådgivningsforløb.

Projektet Minus 30 FE pr. produceret gris (Minus30) tog udgangspunkt i implementering af kendt viden ud fra målrettede handlingsplaner og løbende opfølgning, hvilket gav besætningerne en gennemsnitlig reduktion i foderforbruget på 15 FE pr. produceret gris (foderforbruget pr. produceret gris er pr. produceret slagtesvin inkl. foderforbruget i soholdet og i klimastalden) svarende til 24 kr. pr. gris. Projektet understregede, at resultater skabes, når aftalte tiltag bliver udført af alle parter.  Rådgivning virker, når der bliver lagt konkrete handlingsplaner og der følges op på disse som aftalt. Projektet viste også, at fremgang kan variere meget mellem besætninger, hvilket bl.a. kan skyldes rådgivernes, besætningsejerens og medarbejdernes forskelle i at følge op på aftalte tiltag. Medarbejdernes kompetencer og engagement samt varierende aktuelle sygdomsproblemer i besætningerne har ligeledes haft indflydelse på resultatet. Et indlagt konkurrenceelement havde i mange besætninger en motiverende effekt på at jagte de aftalte mål.

Det primære fokus hos de besætninger, der klarede sig bedst i projektet, var fodermanagement og foderoptimering. Foderrelaterede fokuspunkter udgjorde også hovedparten af fokuspunkterne i blandt de 10 mest anbefalede tiltag i besætninger. Erfaringerne viste også, at det kan være svært at fokusere målrettet på at optimere produktionen, hvis der er mange andre udfordringer i besætningen, og at besætningsejere, der ønsker at iværksætte strategiske optimeringsforløb, bør overveje, om der er overskud og ressourcer hos dem selv og medarbejderne inden, at de påbegynder dette.

 

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Lisbeth Shooter, Elvira Sattarova, Ole Helverskov

Udgivet: 30. december 2016

Dyregruppe: Smågrise, Søer, Slagtesvin

Fagområde: Management