5. juli 2018

Erfaring Nr. 1807

Realtidsovervågning i slagtesvinebesætninger

I 'Produktionskoncept Slagtesvin' er udført overvågning i seks pilotbesætninger. Værktøjerne ”Foderoptagelse på dag 28”, ”Opfølgningsbesøg”, ”Realtidsovervågning af tilvækst” og ”Tilvækst fra dag 0 til 28” vurderes til at forbedre grisenes effektivitet.

Værktøjer og datakilder med bedst evne til at forbedre effektiviteten

Overvågningen er udført med datakilderne foderoptag fra dag 0 til 28, tilvækst fra dag 0 til 28, E-kontrol pr. hold og døde pr. uge. Værktøjet ”PS log og styring” er brugt til at bevare overblikket fra hold til hold. Endeligt er der brugt værktøjerne; besøg i besætningerne, PSU Score og registrering af formalingsgrad. Fælles for alle værktøjerne er en dokumentdeling således, at der ved registreringer af nye data omgående synkroniseres data imellem ejer, ansatte, rådgiver, dyrlæge og projektleder.

Værktøjerne ”Foderoptagelse på dag 28”, ”Opfølgningsbesøg”, ”Realtidsovervågning af tilvækst” og ”Tilvækst fra dag 0 til 28” har opnået højest anvendelse i besætningerne og vurderes til bedst at have evnen til at forbedre grisenes effektivitet.

Generelle fordele med realtidsovervågning 

Ifølge pilotbesætningerne, deres rådgivere og dyrlæger er de fem vigtigste fordele ved realtidsovervågning følgende:

  1. Der kan sættes hurtigt ind, når produktionen ikke kører planmæssigt
  2. Det er nemt at se effekten af nye tiltag og forbedre fra hold til hold
  3. Det motiverer ejer og ansatte ved oftere at kunne måle sine egne præstationer
  4. Rådgiver og/eller dyrlæge kan nemmere lave god opfølgning, fordi de har adgang til data
  5. Der kan laves benchmarking imellem forskellige hold og mellem besætninger

Kobling imellem data er essentiel, men kræver nogle gode IT værktøjer 

De fleste handlinger starter med spørgsmålet, er grisenes tilvækst for lav? Og derefter, hvad er årsagen til dette? Disse data kommer fra tilvækst sensoren, som dermed er den vigtigste sensor. Den er desværre også den mest usikre, og koblinger til andre sensorer, ofte foderoptaget, er derfor essentiel. Kobling imellem data kræver nogle gode IT værktøjer. For at opnå sikre målinger er der en række krav til montage af tilvækst sensorer, dette gælder både gennemløbsvægte og kameraer. 

Erfaring med foderoptag sensoren og tørfoder

Ved nybyggeri skal foderoptag sensoren tænkes ind allerede ved start og valg af leverandør. Det vil sænke omkostningen betydeligt. 

Hurtig fejlfinding er altafgørende

Dette gøres ved parring mellem sensordata og hændelser, f.eks. en stald viser et lavt foderoptag de sidste tre dage, hvilke fejl/hændelser kan være sket i stalden? Derfor skal sensorernes data være nemme og altid tilgængelige således, at de hurtigt kan parres med relevante hændelser af personalet i staldene. For at få tilvækst sensoren i gennemløbsvægtene til at give nogle hurtige data og handlinger er der udviklet software således, at der ved lav tilvækst sendes nogle simple alarmer til ejere, ansatte og rådgiver. 

Formålet med projektet var udvikling af en overvågning af produktionen af slagtesvin. Dette er brugt som en del af Produktionskoncept Slagtesvin. 

Projektet er gennemført sammen med partnere fra slagterier, dyrlægepraksis og den lokale svinerådgivning.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Joachim Glerup Andersen

Udgivet: 5. juli 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Sundhed, Management