14. marts 2012

Meddelelse Nr. 933

Undersøgelse af PCV2-status i to danske besætninger – To års opfølgning

To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver for PCV2. I den ene blev der hurtigt påvist PCV2 og i den anden kunne PCV2 påvises når vaccinationen mod PCV2 blev stoppet.

Konklusionen af at følge en dansk slagtesvinebesætning, som fra start så ud til at være PCV2-fri gennem en periode på to år var, at besætningen ikke var fri for PCV2 i hele perioden. Der var svingninger i PCV2-niveauet over tid. PCV2 blev påvist ved to lejligheder, og begge gange var påvisningen sammenfaldende med, at grisene i præcist de hold, som de eneste hold i perioden, ikke var vaccineret mod PCV2. Første gang PCV2 blev påvist havde besætningen samtidig et udbrud af PRRS, men da PCV2 vaccination blev genindført kunne PCV2 ikke længere påvises. Anden gang PCV2 blev påvist kunne der ikke påvises PRRS. Alligevel havde grisene flere kliniske symptomer og der kunne efterfølgende påvises PCV2 i få grise i en længere periode. PCV2-vaccination ser ud til at kunne sænke PCV2-niveauet, også under et akut udbrud af PRRS. En anden, formodet PCV2 fri slagtesvinebesætning blev fulgt et år, men fik hurtigt påvist PCV2 i flere hold og udgik af undersøgelsen efter år 1.

TILSKUD

Projektet er financieret af Boehringer Ingelheim ”European PCV2 Research Award 2009”.

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Lars Erik Larsen, Charlotte Kristiane Hjulsager

Udgivet: 14. marts 2012

Dyregruppe: Søer, Sogrise, Slagtesvin

Fagområde: Sundhed/Veterinært