9. november 2012

Meddelelse Nr. 956

Ekstra foder til drægtige søer i fire uger før faring

Tildeling af 3,5 eller 4,5 FEso pr. dag til søer i de sidste fire uger før forventet faring påvirkede kuldets fødselsvægt positivt i forhold til 2,5 FEso pr. dag

Enkeltdyrsvejninger af cirka 26.000 nyfødte pattegrise fordelt på cirka 1.500 kuld danner grundlag for at konkludere, at tildeling af 3,5 eller 4,5 FEso pr. dag til søer fra drægtighedsdag 86 og frem til to dage før forventet faring giver den højeste fødselsvægt på kuldet, når der anvendes drægtighedsblandinger, som overholder gældende normer for protein og aminosyrer til drægtige søer i normalt huld.

Afprøvningen blev gennemført i to besætninger med ESF-fodring i drægtighedsperioden. Fra fire uger før forventet faring blev søerne tildelt 2,5 FEso, 3,5 FEso eller 4,5 FEso pr. dag. For gyltenes vedkommende tildeltes kun 2,5 FEso eller 3,5 FEso pr. dag, da ikke alle gylte var i stand til at optage 4,5 FEso pr. dag. Alle fødte grise blev vejet enkeltvis ved fødsel. Alle de levendefødte grise blev fulgt frem til de var syv dage gamle. Tildelingen af 1 ekstra FEso i 28 dage koster 28 FEso og øgede kun fødselsvægten med 30 gram, mens der ikke blev set nogen effekt på vægtspredningen indenfor kuldet. De 30 gram svarer til en vægtøgning på kun 2 procent, hvorfor der ikke blev set nogen forskel på pattegriseoverlevelsen i de tre grupper. Ud over ekstra foder til kuldtilvækst skal soen også bruge ekstra foder til yvertilvækst og den begyndende råmælksproduktion, derfor anbefales det at give søer 3,5 FEso pr. dag i de sidste fire uger inden faring.

tilskud

Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: VSP09/10/53 samt journalnr.: 3663-U-11-00183

 Støtte fra Fødevareministeriet og EU

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Gunner Sørensen

Udgivet: 9. november 2012

Dyregruppe: Drægtige søer

Fagområde: Ernæring