14. november 2013

Meddelelse Nr. 987

Mave-USK af udsættersøer afspejler besætningens mavesundhed

Undersøgelse af somaver fra 8 besætninger viste, at udsættersøer gav et godt billede af forekomsten af mavesår i besætningen. Søer ældre end 3. kuld havde en højere forekomst af mavesår/-ar end de unge søer.

Mavesundheden hos søer er undersøgt i 8 besætninger, der havde besluttet at ophøre med soholdet i 2012. Mavesundheden blev vurderet hos henholdsvis søer, der alene blev udsat på grund af besætningsophør ”2013”, og de søer der blev udsat af en anden årsag ”andet”. Forskelle mellem de to udsætterårsager blev vurderet ved at beregne andelen af søer med totalt mavesårsindeks på over henholdsvis 5 og 7.

Der var ikke statistisk sikker forskel på mavesundheden målt som andelen af søer med totalt mavesårsindeks 6-10 og 8-10 mellem de to grupper af søer. Odds-ratio på henholdsvis 1,3 og 1,2 indikerede dog, at der var tendenser til, at forekomsten af mavesår var større hos søer udsat på grund af ”andet” sammenlignet med ”2013”. Ved at anvende udsættersøer til vurdering af mavesundheden fås et retvisende eller svagt overestimeret billede af mavesårsindekset i sobesætningen.

Effekten af søernes alder på forekomsten af søer med mavesårsindeks 6-10 og 8-10 viste, at søer fra 1.-3. kuld havde en statistisk sikker bedre mavesundhed end søer ældre end 3. kuld.

Besætningerne var udvalgt blandt besætninger, der i forbindelse med ikrafttræden af reglerne omkring løsgående drægtige søer, valgte at udsætte søerne. Der blev i alt undersøgt 2302 maver. 

Tilskud

Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden. Aktivitetsnr.: 075-420040.

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Thomas Sønderby Bruun, Jens Vinther

Udgivet: 14. november 2013

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Sundhed