19. maj 2016

Meddelelse Nr. 1076

Roepiller som supplement til foder til drægtige søer

Fri adgang til roepiller til gylte og drægtige søer i stier med ESF betød, at dyrene i gennemsnit åd 450 gram roepiller pr. dag. Det påvirkede ikke antallet af dyr som tomgangstyggede, eller deres produktivitet og mavesundhed.

Afprøvningen, der blev gennemført i én besætning, viste, at det er muligt at tilbyde gylte og drægtige søer fri adgang til knuste roepiller fra ad libitum-automater i stier med ESF-fodring. Omkring en tredjedel af dyrene blev set æde roepiller i en periode på fem timer og i gennemsnit åd søerne 450 gram roepiller pr. dag i drægtighedsperioden. Det svarer til, at søerne har ædt cirka 30 FEso pr. drægtighed i roepiller. Disse ekstra FEso erstattede 2-3 % foder og resulterede i en statistisk sikker større rygspæktykkelse. Søerne i begge grupper var i passende huld ved faring. Spredningen på søernes rygspæktykkelse ved faring var den samme for søer, der havde adgang til roepiller, som for søer, der ikke havde adgang. Fri adgang til knuste roepiller for gylte og drægtige søer skal således vurderes i relation til fodringsøkonomien, da roepiller typisk vil fordyre foderblandingen. Endvidere øges behovet for at huldvurdere søerne.

Der blev ikke fundet nogen effekt på søernes reproduktionsresultater, antallet af udtagne søer fra drægtighedsstalden, antal søer på levneliste, medicinske behandlinger af søerne eller søernes mavesundhed ved fravænning. 

Halmtildelingen blev reduceret fra 300 til 100 gram om dagen pr. so, da søerne åd mindre halm, når de havde fri adgang til roepiller.  

Antallet af søerne, som tomgangstyggede, blev registreret i en fem timers observationsperiode om eftermiddagen og der var ikke forskel mellem grupperne. 


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Gunner Sørensen, Lisbeth Ulrich Hansen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 19. maj 2016

Fagområde: Ernæring