Veterinært laboratorium Kjellerup - landbrugets eget laboratorium

Veterinært Laboratorium, Kjellerup, er landbrugets eget laboratorium. Vi udfører analyser for danske husdyrproducenter og altid via den praktiserende dyrlæge.
Veterinært Laboratorium, Kjellerup tilbyder en lang række af undersøgelser, hvor laboratorieresultaterne kan indgå i beslutninger om både behandling og forebyggelse af sygdom i besætningen. Vi motiveres af at hjælpe både dyrlæger og landmænd videre på et kvalificeret grundlag. 

Diagnostik af diarré

Laboratoriet kan hjælpe med at belyse årsagsforholdene ved et diarreudbrud. Hvis du ønsker en mere generel undersøgelse, kan du bede om at få undersøgt efter laboratoriets vurdering.

Læs mere om diagnostik af diarré

Undersøgelser af kalve

Laboratoriet tilbyder flere undersøgelser hos kalve. Til undersøgelserne skal du indsende materiale fra kalven. På denne side får du en beskrivelse af, hvad der skal indsendes, hvad det koster, og hvor lang tid, der går, før du har svar fra os.

Se alle undersøgelser af kalve

Undersøgelser af grise

Laboratoriet tilbyder en lang række af undersøgelse hos grise. Til undersøgelserne skal du enten indsende materiale eller blodprøve fra grisen. På denne side får du en beskrivelse af, hvad der skal indsendes, hvad det koster, og hvor lang tid, der går, før du har svar fra os.

Se alle undersøgelser af grise

PRRS-undersøgelser

Laboratoriet er udpeget af FVST som officielt laboratoriet til at foretage alle PRRS- analyser i alle besætninger – undtaget i besætninger med klinisk mistanke om PRRS. Send dine blodprøver til Kjellerup og vær sikker på at få en høj service og et hurtigt svar på prøverne.

Læs mere om PRRS-undersøgelserne

Blanketter til undersøgelser af kvæg

Skal du have undersøgt blodprøver eller materiale fra kvæg, skal du altid vedlægge en indsendelsesblanket per CHR-nr. Blanketten udfyldes af din praktiserende dyrlæge og vedlægges det indsendte materiale.

Find blanketter for undersøgelser af kalve og kvæg

Blanketter til undersøgelser af grise

Skal du have undersøgt blodprøver eller materiale fra grise, skal du altid vedlægge en indsendelsesblanket per CHR-nr. Blanketten udfyldes af din praktiserende dyrlæge og vedlægges det indsendte materiale.

Find blanketter for undersøgelser af grise

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores undersøgelser eller til indsendelse/aflevering af dyr eller andet prøvemateriale.

Kontakt os

Resistensopgørelser

Laboratoriet udfører dagligt resistensbestemmelse af relevante sygdomsfremkaldende grisebakterier i Danmark.

Se data over de aktuelle tal for antibiotikafølsomhed

USK undersøgelse: Hvorfor dør dine pattegrise?

En USK-undersøgelser (udvidet sundhedskontrol) iværksætter vi ved, at du sender tilfældigt udvalgte døde pattegrise til laboratoriet over en kortere periode. Du skal indsende i alt 50 grise. På laboratoriet bliver grisene undersøgt på kryds og tværs, og der bliver udarbejdet en obduktionsrapport, som fortæller dig præcis, hvad dine grise er døde af. Der vil også være forslag til, hvordan du kan undgå det i fremtiden.

Få mere information om USK-undersøgelse