10. marts 2017

SPF: Et enestående sundhedssystem

Det danske SPF-system har markeret sig som et af verdens mest enestående produktions- og sundhedssystemer på et grundlag af stramme regler for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af grise mellem besætningerne. SPF-status fortæller om en svinebesætnings sundhedsstatus - om en besætning er fri for SPF sygdomme.

SPF-systemet omfatter alle svinebesætninger i Danmark, som ønsker at have en sundhedsstatus på deres besætning. De besætninger, der er med i systemet, får, afhængigt af besætningstypen, regelmæssigt besøg af SEGES afdeling for Sundhedskontrol eller af besætningsdyrlægen.

Hvad betyder SPF?

SPF-status fortæller om en svinebesætnings sundhedsstatus. 

SPF betyder ”Specific Pathogen Free” eller ”Fri for specifikke smitstoffer”. Navnet refererer til, at alle SPF-besætninger ved etablering er dokumenteret fri for SPF sygdomme - en række tabsvoldende svinesygdomme.

I Danmark er der 2.800 besætninger med SPF-status. 78 % af alle grise, der fødes i Danmark, og 100 % af alle omsatte avlsdyr har SPF-status.

 

SPF sygdomme

 • Mycoplasma lungesyge
 • Ap-lungesyge
 • PRRS
 • Svinedysenteri
 • Nysesyge
 • Skab
 • Lus

Rød og blå kategori

Røde SPF-besætninger er avls- og opformeringsbesætninger. De udgør toppen af produktionspyramiden og er derfor de sundhedsmæssigt bedst overvågede og bedst sundhedsdeklarerede besætninger i Danmark.

Blå SPF-besætninger producerer, som led i den almindelige slagtesvineproduktion, smågrise eller slagtesvin. De kontrolleres efter et tilsvarende regelsæt, dog betydeligt mindre intensivt end de røde besætninger.

Sundhedsstyringens (SUS) opgaver er at styre og udvikle SPF-systemet samt at deklarere sundhedsstatus i alle svinebesætninger herunder også salmonellaoplysninger.

SuS løser opgaverne på rent fagligt grundlag.

SuS har indgået aftaler med svineproducenter, dyrlæger og SPF-Transportører om at følge fastlagte SPF-Sundhedsregler og SPF-Transportregler.

SuS viser endvidere salmonellastatus og DANISH/QS-status for alle danske svinebesætninger.

Deklaration af Sundhedsstatus i svinebesætninger

Den løbende sundhedsovervågning i SPF-besætningerne sker i samarbejde med Sundhedskontrollen og besætningsdyrlægerne. SuS godkender og rådgiver omkring sanerings- og delsaneringsplaner, godkender stalde, udleveringsforhold og levedyrsvogne. Opstår der mistanke om uønsket sygdom, indføres betinget status i besætningen og nærmere undersøgelser sættes i værk.

Udarbejdelse af GIS-kort

SuS udarbejder på bestilling GIS kort. GIS er en forkortelse for Geografisk Informations System. GIS-kortet viser en besætnings geografiske beliggenhed samt beliggenhed i forhold til nabobesætninger med svin. Som en integreret del af et GIS-kort indgår en risikoberegning for at blive smittet med almindelig lungesyge (Mycoplasma lungesyge) og ondartet lungesyge (Ap2). GIS-kortet kan derfor bruges til at skaffe overblik samt vurdere risikoen for smitte på en given geografisk lokalitet, som er defineret ved et CHR-nr. Oplysninger om husdyrholdets størrelse og sammensætning er indhentet fra CHR-registeret.

Karantænerumsstyring

Et karantænerum er en god forsikring mod indkøbt smitte. Indkøber man avlsdyr via et godkendt karantænerum, tilbyder SuS at man kan få de indsatte dyr registreret i karantænerumsstyringen. Karantæneperioden er minimum 42 dage. Undervejs følger SuS med i sundhedskontrollen i leverandørbesætningen. Når karantæneperioden er overstået og de nødvendige undersøgelser i leverandørbesætningen er foretaget, får man besked om at dyrene kan tages ind i besætningen.

Godkendelse af SPF-Transportører og uddannelse af SPF-Chauffører

Transport af grise er et af de vigtigste områder, når det gælder smittebeskyttelse. Godkendte SPF-Transportører flytter grise indenfor SPF-Transportreglerne, på en sådan måde at der er mindst mulig risiko for at der sker uønsket smitte undervejs. SPF-Transportreglerne udarbejdes og implementeres af Sundhedsstyringen.

Godkendelse af leverandører af strøelse

Spåner eller lignende strøelse, der leveres fra en SuS godkendt producent, må leveres direkte ind i besætningsområdet uden ophold i sækkekarantænerum. Godkendte producenter fremgår af Sundhedsstyringens hjemmeside.

Foredrag om SPF-systemet og Sundhedsstyringens arbejde

Vi har særlig erfaring og viden indenfor sundhedsovervågning og SPF-sygdomme. Vi kommer gerne ud og fortæller om:

 • SPF-systemet.
 • SPF-sygdomme.
 • Sanering og delsanering.
 • Smittebeskyttelse.
 • Sundhedsovervågning.

Kontakt

Axelborg
Afdelingschef:
Kristian Møller
Telefon: +45 40304910
Mail: krim@seges.dk

Skejby
Afdelingsleder:
Bjørn Lorenzen
Telefon: +45 3339 4859
Mail: blo@seges.dk

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.