7. april 2017 | Opdateret/Gennemlæst 16. november 2023

Faringsovervågning og fødselshjælp

Der gennemføres faringsovervågning for at sikre en rettidig indgriben, hvis der skulle opstå problemer under faringen. Alle søer skal tilses regelmæssigt under faringen [1].

Tilsyn under faring

 • Én person har ansvaret for regelmæssigt tilsyn med de farende søer.
 • Under overvågningen af faringen bør søerne tilses mindst én gang pr. time. Under faringen kan der opstå problemer, som kræver fødselshjælp.
 • Så længe søerne kun har født 1-3 grise, accepteres det, at der går to timer imellem fødsel af to grise.

Skriv ned sokortet eller en faringslog, hvor mange grise der er født, og hvornår du har set til soen.

 • F-skiven kan være et godt hjælpeværktøj til at notere antal levendefødt og dødfødte grise, når søerne tilses under faring.
 • Registrér eventuelt på sotavlen, hvornår soen har modtaget fødselshjælp.
 • Et ur og en liste kan bruges som hjælp under tilsyn af faringerne.
 • Der er lavet en app til hjælp til faringsovervågning. Den hedder F-skiven, og du kan hente dem i både App Store til iPhone og Google Play til Android.

KORREKT FØDSELSHJÆLP

Hvis soen har født mindst 4 grise, og der er gået mere end én time efter fødsel af sidste gris, gribes der ind med fødselshjælp. Fødselshjælp kan udøves med hånd og arm iført fødselshandske, evt. i kombination med en fødselsslynge jf. foto. Handsker, sæbe, gel og fødselsslynge skal kunne findes i den staldsektion, hvor faringerne er i gang, og bør opbevares i en lukket ren spand. En fødselsslynge skal også være til rådighed og skal være ren og uden kurrer og rust.

Fødselshjælp skal gennemføres hygiejnisk. Det betyder først og fremmest at hånden med handsken ikke berører andet end soens skede og bør.

 • Handsker, gel og fødselsslynge bør opbevares i en ren spand med låg, så det ikke bliver beskidt mens det er i stalden.
 • Fødselsslyngen skal være ren, og selve slyngen være uden kurrer og rust.
Du skal kun give fødselshjælp, hvis det er nødvendigt. Fødselshjælp medfører altid risiko for, at bakterier kommer med ind i børen, hvor der er risiko for, at soen får børbetændelse.
Børbetændelse påvirker soens velbefindende, mælkeydelse og frugtbarhed.
 
Se video nedenfor om fødselshjælp:

 

Kan man se, hvornår soen har brug for hjælp?

Ja, ved at se på både soen og pattegrisene, kan du se, når det er tid til at give fødselshjælp. 

 • Du skal give fødselshjælp, hvis alle grise i kuldet er tørre, og soen ser ud til at presse, uden at der kommer grise.  
 • Skab god adgang til soen - alle låger skal åbnes, og man må ikke stikke armen igennem et stiskillerum under fødselshjælp. Det giver risiko for arbejdsskader, hvis soen rejser eller smider sig.
 • Gør rent bag soen
 • Soens skede vaskes med hudvenlig sæbe og skylles med rent lunkent vand
 • Tag fødselshandsken på. Vask gerne hånd og arm før fødselshandsken tages på. Påfør rigeligt med gel/børslim på handskens overside. Vigtigt: Undgå at røre ved inventar, so eller gulv med handsken. Skulle man komme til at røre noget, skiftes handsken.
 • Før armen ind i soen under hensyntagen til børhalsens bevægelser/sammentrækninger. Hånd og arm indføres i fuld længde, eller til man kan mærke en gris.
 • Forlæns grise: Grib om nakke, eller undermund (pas på skarpe tænder). Fødselsslynge kan placeres samme steder. Baglæns grise: Tag fat over den ene has imellem pege- og langefinger og over den anden has imellem lange- og ringefinger. Fødselsslynge kan placeres på samme sted på én eller to ben.
 • Grisene trækkes ud i et jævnt træk, som følger veerne. Grise født ved fødselshjælp skal hjælpes fri for fostervand i luftvejene og lægges til yveret eller under varmelampe. Vær opmærksom på fortsat ikke at røre ved noget med fødselshandsken – og ellers skal den skiftes.
 • Træk alle de grise ud der kan føles/nås og lad derefter soen få fred.
 • Tilse soen igen efter ½-1 time, og gentag fødselshjælp, hvis nødvendigt.

 

Selv ved god hygiejne er der forhøjet risiko for infektion, når man har foretaget fødselshjælp. Eventuel behandling diskuteres med besætningsdyrlægen.

Hvis fødselsvejen føles tør, kan et rent insemineringskateter sættes på plastflasken med børslim. Insemineringskateteret må ligesom fødselshandsken ikke røre ved noget, før den indføres i soens skede. Mens insemineringskateteret indføres trykkes børslimen ud af flasken gennem kateteret for at smøre fødselsvejen.

 

Efter fødselshjælp

 • Når du har ydet fødselshjælp, skal du hjælpe de små og svage grise til yveret eller lægge dem under en varmelampen eller i en varmekasse/flamingokasse. Som minimum skal grisen lægges ind under en varmelampe.
 • Vurdér om faringen er slut. Hvis du er i tvivl, skal du give fødselshjælp. Soen er færdig med at fare, når der er kommet lys efterbyrd, og soen ikke presser mere.
 • Hvis efterbyrden er kommet, men soen stadigvæk presser, skal du give fødselshjælp for at sikre, at der ikke er flere grise i soen.

Fakta om faring

 • Drægtighedslængde: 116-118 dage.
 • Tegn på faring: Redebygningsadfærd, uro, opsvulmede skamlæber, mølk i yveret, så der kun kan udmalkes en stråle.
 • Faringslængde: 3-12 timer.
 • Efterbyrd: Fosterhinder.
 • Fødselsvægt: 500-2200 g.
 • Diegivning: Ca. 40 minutters interval når faringen er overstået.