21. november 2022

Afhentningsplads for døde grise

Afhentningspladsen til døde grise skal indrettes, så den overholder lovens og branchens minimumskrav, at den er overdækket og har en størrelse til også at kunne opbevare døde grise over weekenden.

Med baggrund i smittebeskyttelse sker opbevaring af dyr for afhentning med afstand fra produktionsbygningerne og tæt ved offentlig vej.

Tilmelding af døde dyr skal ske inden 24 timer efter dyret er dødt. Dette er gældende for såkaldte ”individuelle dyr”, som er søer og slagtegrise (1.). Dermed kan dyrene herefter blive afhentet hurtigt.

Afhentningspladsen skal indrettes og have en tilstrækkelig kapacitet – og dermed dimensioneres, så der også kan opbevares døde dyr hen over weekenden.

Da afhentningspladsen placeres tæt på offentlig vej, opstår der situationer, hvor afhentningspladsen for døde dyr bliver omverdenens første møde med griseproduktionen. Derfor anbefales det, at pladsen indrettes diskret og med afskærmning af de døde dyr samt, at den løbende vedligeholdes. For landmanden er det vigtigt, at de døde grise hurtigt kommer væk fra besætningsområdet, og for Daka er det vigtigt, at de døde grise hurtigt kan hentes, så kvaliteten af ”råvarerne” (de døde dyr) er bedst mulig.

Foruden lovens minimumskrav om afskærmning og Dakas krav til friske råvarer suppleres kravene til indretning af afhentningspladsen fra 1. januar 2023 med et branchekrav om overdækning, idet synet af døde dyr ikke bidrager med positivt indtryk af griseproduktionen samtidig med, at fugle ikke kan komme i kontakt med de døde dyr.  

Kravspecifikationer og baggrund for krav

Afhentningspladsen af døde grise skal indrettes i forhold til gældende lovgivning, respekt for det omgivende samfund samt råvarekvalitet for Daka.

Tabel 1. Krav til afhentningspladsen

Krav

Lovgivning

DAKA

Branche

Underlag:

Ventilation om døde dyr/evt. dræn

x x

Tæt overgang til overdækning

x

Afskærmning:

Afskærmning af ådselædende dyr

x

Tæt overgang til underlag

x
Overdækning:

Fugle og offentlighed

x
Placering:

Passende afstand til offentlig vej

x x

Evt. skygge

x x
Adgangsforhold:

Udkørselsforhold/vendeplads, krydsende spor (adgang til besætningområde)

x x

ETABLERING OG INDRETNING AF AFHENTNINGSPLADS FOR DØDE GRISE

Afhentningspladsen for slagtegrise, polte, søer og orner skal have hævet og drænet underlag med afdækning i form af kappe.

Figur 1. En simpel, enkel og billig afhentningsplads, som opfylder alle krav. 

UNDERLAG

Underlaget på pladsen skal sikre en tæt overgang til afskærmning/overdækning samt sikre, at der kan opretholdes en god hygiejne på afhentningspladsen. 
Regnvand må ikke samles omkring de døde dyr, og derfor anbefales en drænet bund eller et areal. Underlaget skal samtidigt sikre ventilation omkring det døde dyr, så det holdes tørt og ikke fordærves).

 • Døde dyr skal placeres tørt (må ikke ligge i væske).
 • Underlaget skal være plant.
 • Underlaget skal sikre en vis ”ventilation” så det/de døde dyr ”holdes tørre” ved at sikre ”luft” omkring den / de døde kroppe. Det kan for eksempel være ved at lægge underlaget på bæringer eller spaltegulvselementer - se figur 2 og 3.
 • Der skal være tilstrækkelig plads til, at kappen kan løftes af og på.
 • Materialer og fastgørelse kan være:
  • Betonspaltegulvselementer (udlagt jævnt).
  • Støbejernsriste (udlagt jævnt).

   For betonspaltegulvselementer og støbejernsriste er gældende, at de skal fastgøres (med spalteankre, limankre eller tilsvarende), så en kran ikke får fat i underlaget. Tillige skal retningen af spalteåbningerne sikre at kranen ikke får fat i underlaget.

Ikke egnede underlag

 • Vaskede sten (ca. 32 mm – ”rottesten”)
 • Græs 
 • Sand
 • Støbt betonbund

Figur 2. Plan sandpude med bæringer eller spaltegulvselementer

Figur 3. Spaltegulvselementer placeret på bæringer

AFSKÆRMNING OG OVERDÆKNING

Afhentningspladsen skal have en afskærmning af de døde dyr, som primært er for at hindre adgang for ådselædende dyr. Der angives specifikt ræve i Fødevarestyrelsens vejledning, så der ikke spredes rester og smitte fra døde dyr. Desuden skal de døde dyr overdækkes, så de ikke er synlige for offentligheden, og fugle ikke kan komme i kontakt med de døde dyr 

Krav til afskærmning og overdækning opfyldes bedst og mest rationelt med en kadaverkappe, som skal lukke tæt mod underlaget (spaltegulvselementerne) - se figur 1.

Daka læsser alle døde dyr med hydraulisk kran med ikke roterbar klo, og chaufføren skal kunne se og håndtere de døde dyr fra platformen på lastbilen, som angivet i figur 4. 

Krav til kadaverkappen er:

 • Kappen skal være robust, da den håndteres af hydraulisk kran.
 • Kadaverkappen skal være påmonteret solid løftering.
 • Der skal skabes ventilation under kappen og omkring de døde grise – f.eks. med huller i kappens top.
 • Kappen skal være intakt og slutte tæt til underlaget.
 • De almindelige grønne kapper, der er på markedet, kan normalt dække én so / orne eller 2-3 slagtesvin. 
Kadaverkappe kan f.eks. være SecAnim Danmark.

Figur 4. Kadaverkappen skal placeres vinkelret på lastbilen.

PLACERING AF AFHENTNINGSPLADS

Afhentningspladsen skal placeres således, at den ikke giver et dårligt indtryk for offentligheden. Visuelt skal der være ”orden på tingene”, og der må ikke kunne ses døde dyr. Pladsen skal være:

 • I passende afstand mod offentlig vej.
 • Som en ”vigeplads” langs offentlig vej eller adgangsvejen til ejendommen - se figur 1.
 • Placering ved gyllebeholder (ofte gode adgangsforhold).
 • Lastbilen skal kunne læsse fra venstre side af lastbilens kørselsretning.

ADGANGSFORHOLD FRA OFFENTLIG VEJ

Adgangen til afhentningspladsen skal opfylde krav fra færdselsloven samt krav/ønsker fra Daka:

 • Der skal være let adgang fra vej til opsamlingspladsen (Daka bil).
 • Tilgængelig for lastbiler op til 40 t.
 • Direkte gennemkørsel til og fra læssested, eventuel vendeplads - se figur 5.
 • Lastbiler kan og må bakke ind til pladsen fra offentlig vej - se figur 6.
 • Lastbiler må ikke bakke fra privat vej ud på offentlig vej

Ved fast vej langs/ved afhentningspladsen er kravene:

 • Afstand fra vej til plads – ca. 1,5 meter fra pladsen.
 • Lastbilens kran har arbejdsbredde på 1,5 til 7,0 meter fra lastbilen. 

Figur 5. Eksempel på afhentningsplads etableret som vigeplads, hvor der kan køres direkte til læssted og ud på offentlig vej efter læsning.

Figur 6. Eksempel på afhentningsplads ved offentlig vej, hvor der bakkes til læssted og køres direkte ud på offentlig vej efter læsning.

ADGANGSFORHOLD FRA BESÆTNINGSOMRÅDE

Ved adgang direkte til afhentningspladsen uden krydsende spor med andre transporter til besætningsområdet skal der være tilstrækkelig plads til, at kapperne kan løftes af, som vist i figur 7.

Figur 7. Eksempel på tilkørsel med døde dyr fra besætningsområdet med traktor eller minilæsser.

AFSKÆRMNING OMKRING AFHENTNINGSPLADS 

En afskærmning omkring afhentningspladsen skal sikre mod synet af pladsen ”udefra”, men den må ikke forhindre eller genere Dakas chauffør i at se og håndtere de døde dyr fra platformen på lastbilen - se figur 4.

 • Kadaverkapper giver den nødvendige afskærmning – både i forhold til lovgivning og image.
 • Supplerende afskærmning omkring selve afhentningspladsen kan forbedre image. Dette vil sikre at hverken kadaverkapper eller små containere kan ses fra offentlig vej. Afskærmning kan være:
  • Lav stedsegrøn hæk (maks. 140 cm mellem afhentningsplads og lastbilens parkeringsområde).
  • Flethegn af pil eller træ (Daka erstatter ikke ved skade).
  • Læbælte på f.eks. ydersiden af lastbilens parkeringsområde. Ingen restriktioner 

Rengøring og vedligehold af afhentningspladser 

Det er vigtigt, at afhentingspladsen bliver rengjort og vedligeholdt, så der er sikret en vedvarende ventileret og tør plads for de døde dyr

Figur 8. Afhentningspladsen skal vedligeholdes.

Tilmelding af døde dyr

Du kan tilmelde afhentning af døde grise via app'en 'PigUpKo' - det er både nemt og hurtigt.

Sådan gør du:

 • Tilmeld de døde dyr når de er på afhentningspladsen
  • Der kan tilmeldes flere gange samme dag.
   • Appen er tilgængelig på 4 sprog (dansk, engelsk, rumænsk, ukrainsk).
   • Giver oversigt over kommende og tidligere (7 døgn) afhentninger 
  • Der kan meldes interne flytninger direkte i appen. 
    
Find app til afhentning af døde grise

Dimensionering af plads for døde dyr.

Pladsen for de døde produktionsdyr skal kunne opbevare det antal døde dyr, der skal afhentes af Daka. 

Eksempler:

 • So-besætning, 1.000 søer
  • Dødelighed, 15 pct.
  • 3 stk. pr. uge
  • Minimum 2 ”pladser” og 2 kapper
 • Slagtesvin, 2000 stipladser, (årlig produktion 8.000 stk.) 
  • Dødelighed, 3 pct.
  • 5 stk. pr. uge
  • Min 3 ”pladser”, 1 kappe

Alternativer

Alternativer til afhentningsplads kan være en afhentningsbrønd fra DAKA eller en brønd fra SecAnim Danmark.

Figur 9. Eksempel på afhentningsbrønd.

Referencer

 1. Bekendtgørelse nr. 558, 2011: Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, Retsinformation.
 2. Vejledning nr. 9196 af 06/06/2011: Vejledning om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, Retsinformation.

Om denne side

Denne side om afhentningsplads for døde grise er udarbejdet af Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris i samarbejde med Daka SecAnim på baggrund af gældende lovgivning (1.,2.), krav fra destruktionsvirksomheden Daka Denmark A/S og branchekrav.