Antibiotika og levering til slagteri

Slagtedyr må ikke indeholde rester af antibiotika.

Tilbageholdelsestiden efter antibiotikabehandling skal overholdes for at undgå rester af antibiotika i slagtedyr.

Download gode råd om antibiotika og levering til slagteri.

download

I vejledningen får du et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, hvis du har  behandlet et dyr med antibiotika og skal levere dyret til slagteri. 

Dansk

Antibiotika og levering slagteri

English
Antibiotics and pick-up for slaughter

Русский
Антибиотики и отправка на убой