Reduceret sodødelighed - 10 punktsplan

Høj sodødelighed kan forebygges ved løbning af stærke polte og ved individuel bedømmelse af alle søer efter hver faringsrunde – specielt huld, klove og bevægelse.

Download gode råd om hvordan du reducerer so-dødeligheden i din besætning.

Download

Vejledningen er en 10-punkts plan, du kan følge for at reducere sodødeligheden i din besætning?

Dansk
10-punktsplan for reduceret so-dødelighed

English
10-point plan for reduction of sow mortality

Русский
10 - пунктный план уменьшения падежа свиноматок