18. maj 2006 | Opdateret 9. september 2009

Stereotypier

Stereotypier er unormale adfærdsmønstre, der gentages på samme måde gang på gang, uden åbenbare mål eller funktion.

Forekomsten af stereotypier er tegn på, at dyrets behov ikke er opfyldt. Som følge heraf forsøger det at kompensere herfor, hvilket sker ved en adfærd, der afviger fra den normale [2]. Stereotypier er oftest bestemte bevægelsesmønstre rettet mod inventar eller stifæller. Stereotypier omfatter trynegniden, bid i inventar eller tomgangstyggen.


Figur 1. Stereotypier ses ofte hos drægtige søer i bokse/både og viser sig i form af biden og slikken på stænger (foto: VSP, billedenr. 1687).

Undersøgelser har vist, at stereotypierne medfører udskillelse af opiumslignende stoffer i hjernen. Disse stoffer formodes at medføre en vis form for velbehag og kan betragtes som en fysiologisk tilpasningsreaktion [1].

Stereotypier udvikles tilsyneladende som følge af, at dyret hindres i at udføre en adfærd, som det er stærkt motiveret for at udføre. Adfærden ses især hos drægtige søer, der tildeles et koncentreret foder, som fordøjes relativt hurtigt. Foderet dækker dyrenes næringsstofbehov, men ikke deres behov for at søge efter føde og opnå mæthedsfornemmelse.

Grise har et stærkt behov for at udføre fødesøgningsadfærd. I naturen optager fødesøgningsadfærden 6-8 timer dagligt. Til sammenligning hermed varer den daglige foderoptagelse kun 10-15 minutter hos drægtige søer. Gentagen aktivering af drikkeventiler og øget vandoptagelse kan også ses især hos fikserede søer. Øget vandoptagelse kompenserer sandsynligvis for manglende mæthedsfornemmelse.

Stereotypier forekommer i større omfang i stalde til fikserede dyr end i løsdriftssystemer. Det antages, at begrænsningerne i bevægelsesfrihed for fikserede søer medvirker til at forstærke stereotypierne. Søer i løsdrift har derimod fri bevægelighed til at rode samt undersøge stiarealet for foder [1].

Tomgangstyggen kan også forekomme og viser sig ved gentagen tygning og skumdannelse omkring munden. Selvom stereotypierne oftest består af aktivitet med mund og tryne, kan hovedvæven og -rokken også forekomme [3].

Adfærden optræder oftest umiddelbart før og efter fodring [1].

Håndtering

Stereotypier kan hindres eller mindskes ved at tildele fyldende foder med lavt energiindhold eller beskæftigelses- og rodematerialeumiddelbart efter fodring. Ved tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale til fikserede søer, er det vigtigt, at strøelsen placeres ved soens hoved.

Tildeling af foderrationen én gang dagligt i stedet for to kan medvirke til at øge mæthedsfornemmelsen og dermed mindske omfanget af stereotypier [2].

Referencer

 [1] Borgaard, Dorit; Giersing, Mette; Hansen, Steffen Werner; Jensen, Karin Hjelholt; Krohn, C.C.; Nørgaard-Nielsen Gert; Sandøe, Peter; Simonsen, H. B. & Vestergaard, Klaus S. (1990): Etik, velfærd og adfærd i husdyrbruget. Landbrugets Rådgivningscenter.
 [2] Saunders, W.B. (1987): Farm animal behaviour. Veterinary Clinics of North America.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.