13. marts 2013

Erfaring Nr. 1306

Stor reduktion af antibiotikaforbruget

”Manual til God antibiotikapraksis” hjalp 12 ud af 16 svineproducenter med at reducere deres antibiotikaforbrug markant. Producenterne reducerede med i gennemsnit 29 procent over ni måneder. Der var ingen negativ effekt på smågrisenes sundhed og velfærd.

I et demostrationsprojekt i med fokus på sundhed, fodring og management blev der registreret en gennemsnitlig antibiotikareduktion på 29 pct over ni måneder, fra 2011 til 2012. Der var ingen negativ effekt på smågrisenes sundhed og velfærd. I alt deltog 16 besætninger. Antibiotikaforbruget faldt i 12 besætninger. To besætninger oplevede en markant stigning, en enkelt besætning et lille stigning i forbruget, og i en enkelt besætning var forbruget næsten uændret. De fire besætninger, der havde et øget antibiotikaforbrug, havde sygdomsudbrud eller problemer med diarré i samme periode. Det antages, at være forklaringen på at antibiotikaforbruget ikke kunne reduceres.

De 16 besætninger havde før deltagelsen haft et relativt højt antibtiotikaforbrug til behandling af smågrise. Tre af besætningerne havde i en eller flere måneder ligget over gult kort grænsen på 28 ADD. Da handlingsplanerne i demonstrationsprojektet blev aftalt, lå besætningerne på 19 ADD, til sammenligning var landsgennemsnittet på antibiotika til smågrise på 12 ADD.

De fleste besætningsejerne satte fokus på forebyggelse af diarrésygdom med hjælp af bedre fodersammensætning, bedre staldklima og drift. Et par producenter valgte desuden at begynde vaccination mod PCV2 virus eller mykoplasmalungesyge.

Flere af besætningsejere fik en ændret holdning til brug af antibiotika. Man gik væk fra den nemme løsning: ”at give antibiotika”. Der blev opnået reduktion af antibiotikaforbruget ved en mere nøjagtig beregning og afmåling, når man skulle behandle et sygdomsudbrud. Desuden kunne nogle sygdomsudbrud håndteres ved medicinering af grise i enkelte stier fremfor en medicinering af alle stier i sektionen.

Videncenter for Svineproduktion har sammen med svinerådgivere og praktiserende dyrlæge udarbejdet ”Manual til God antibiotikapraksis” i 2011, den kan findes under Viden til staldgangen på VSP’s hjemmeside. Vejledninger herfra blev brugt som del af handlingsplanerne i denne erfaringsindsamling. Formålet var at vise, at en målrettet indsats i form af øget fokus og en handlingsplan kunne reducere antibiotikaforbruget til smågrise med mindst 10 pct.

TILSKUD

Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har aktivitetsnr: 079-7140370030 samt journalnr.: 3663-D-10-00459

Logo med Støttet af Fødevareministeriet og EU 

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Elisabeth Okholm Nielsen, Thomas Sønderby Bruun, Jane Rasmussen

Udgivet: 13. marts 2013

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Sundhed