Opdateret/Gennemlæst 26. juli 2016

Regelsæt for import, slagtning og handel med importerede svin og afkom heraf

Alle, der ønsker at importere svin til Danmark, skal lade sig registrere som importør

For at forhindre introduktion af uønskede svinesygdomme i forbindelse med import af svin til Danmark søger SEGES at opnå en frivillig, skriftlig aftale med alle, der ønsker at importere svin til Danmark.

Alle, der ønsker at importere svin til Danmark, skal lade sig registrere som importør. Det sker ved henvendelse til Fødevarestyrelsen, hvor importøren bor.

Ved bestilling af røde øremærker til de importerede dyr giver CHR SEGES kvæg besked herom til Afdelingschef for Business hos SEGES samt til den beredskabsansvarlig i Landbrug & Fødevarer (L&F). Importøren bliver herefter kontaktet fra L&F/SEGES med henblik på at opnå en aftale i henhold til svinebranchens regelsæt.

Regelsættet beskriver fremgangsmåder og regler for import, isolering, prøvning af importerede svin, slagtning af importerede svin, handel med afkom efter importerede svin samt slagtning heraf.

Import og samhandel

Der er udarbejdet en vejledning for importører af avls- og brugssvin, som indføres fra et andet EU-land eller fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser (bilag 1).

Isolering

Der er opstillet særlige krav til indretning, godkendelse og drift af isolationsstalden (bilag 2)

Prøvning af importerede svin

L&F og SEGES  opstiller for hver enkelt import krav til hvilke sygdomme der undersøges for(bilag 3).

Slagtning af importerede svin

Importerede svin skal slagtes på et ikke-USA godkendt slagteri, dvs. ikke på et andelsslagteri.

Handel med importerede svin

Importører, der har indgået skriftlig aftale med L&F og SEGES i henhold til Branchereglerne skal indsende oplysninger om salg af importerede dyr til SEGES (bilag 4).

Handel med og slagtning af afkom efter importerede svin

Afkom efter importerede svin kan slagtes på danske slagterier forudsat, at de importerede dyr har været underlagt Svinebranchens regelsæt om import og forudsat, at afkommet leveres som slagtesvin fra en ejendom, der ikke huser importerede svin.

Betaling

Importøren afholder alle udgifter i forbindelse med importen. Udgiften i forbindelse med godkendelse af isolationsstald afholdes af SEGES.

Kontakt

Lisbeth Harm Nielsen
Fagdyrlæge vedr. svin
Chefkonsulent 
Fødevaresikkerhed, veterinære forhold og risikoanalyse

3339 4308
lhn@lf.dk
Axeltorv 3, 1609 Kbh. V