2. februar 2012 | Opdateret/Gennemlæst 2. februar 2018

Krydsoverensstemmelse

Indførelsen af krydsoverensstemmelse betyder, at støtten sættes ned, hvis landbrugeren ikke overholder de eksisterende regler.

Som en del af Landbrugsreformen i 2005 indførte EU´s landbrugsministre sammenhæng mellem udbetaling af enkeltbetaling og overholdelse af krav til miljø, folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand. Som landbruger skal du derfor overholde en række krav i den eksisterende lovgivning for at få den fulde støtte udbetalt. Dette kaldes krydsoverensstemmelse.

Reglerne om KO gælder for landbrugere, der modtager støtte under de direkte støtteordninger og for landbrugere, der modtager støtte efter visse tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet, hvis tilsagnet er givet i 2007 eller senere.

Reglerne om KO gælder for alle landbrugsaktiviteter og ikke-landbrugsaktiviteter på hele bedriften. Med ”bedriften” menes både de til bedriften hørende landbrugsarealer samt ikke-landbrugsarealer. Du skal overholde alle kravene for hele bedriften (hele CVR-/CPR nummeret), hvis din støtte skal udbetales i fuldt omfang.

For 2018 er der i alt 103 krydsoverensstemmelseskrav (KO-krav).

Kontakt

Niels-Peder Nielsen
Chefkonsulent, Sektorsupport

3339 4409
npni@seges.dk
Axeltorv 3, 1609 Kbh. V