Planlægning og styring af holddrift

For at lette planlægningsarbejdet, har Videncenter for Svineproduktion i samarbejde med svinerådgivere, udviklet programmer til planlægning, dimensionering og styring af holddriftssystemer.

For at lette planlægningsarbejdet, har Videncenter for Svineproduktion i samarbejde med svinerådgivere, udviklet programmer til planlægning, dimensionering og styring af holddriftssystemer.

Brug af programmerne kræver godt kendskab til Ecel regneark. Der ydes kun service i forbindelse med spørgsmål, der er relateret til programmernes faglig indhold. Er der faglige problemstillinger eller problemer med at forstå de beregnede tal, kan du kontakte Finn Udesen.

Ansvar

Brug af programmerne er på eget ansvar. Videncenter for Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.

Dimensionering af holddriftsystemer

Holddriftsprogrammet kan beregne dimensioneringen for de fleste staldsystemer herunder FRATS og Dobbelt FRATS. Derved fås et overblik den nødvendige staldkapacitet, dels på den enkelte lokalitet, dels samlet for hele produktionssystemet.

Der vises også et overslag over antal producerede grise, arbejdsforbrug og investering. Programmet indeholder endvidere en række små hjælpeprogrammer, der er med til at få overblik over konsekvenserne ved omlægning til holddrift.

Ved fx at indtaste antal sohold samt fravænningsdato for sohold nr 1. vises der forslag til dels fordeling af de indtastede hold samt fravænningsdatoer for de enkelte hold. Det angives endvidere hvor mange dage søerne maksimalt har til rådighed i farestalden (SIFFF) inden faring, samt grisenes opholdstid i smågrisestalden og i slagtesvinestalden.

Det er muligt manuelt at ændre intervallet mellem holdene. Programmet vil vise om de foreslåede ændringer er mulige. Det ses netop på SIFFF tallet, hvis tallet bliver mindre end 5 dage er forslaget betænkelig, fordi der er risiko for faringer i drægtighedsstalden. Af andre hjælpeprogrammer kan nævnes et program, der kan beregne løbeholdets størrelse udfra faringsprocent og det antal søer der ønskes til faring.

Der er ligeledes et program der viser variationen i grisenes vægt udfra forskellige spredninger samt angivne gennemsnitsvægte. Resultaterne af de analyser der laves i disse programmer vises grafisk.

Programmet indeholder vejledninger i brugen af programmet, sammen med en række eksempler på dimensionering af holddriftsystemer.

* Når filen er åbnet/hentet, så gem filen på din pc, men husk at omdøbe den (filnavn skal slutte med ".xls").

Yderligere information

Det koster ikke noget at bruge programmerne.

Programmerne downloades som skrivebeskyttede, og skal åbnes med makroer. Gem filen på din pc og under eget filnavn, hvis du ønsker at gemme beregningerne.