Dato: 21. september 2023 kl. 12:00 - 22. september 2023 kl. 16:00 Crowne Plaza Copenhagen Towers

Think Piglet Health & Nutrition 2023

Landbrug & Fødevarer Gris inviterer i samarbejde med SEGES Innovation forskere og eksperter fra hele verden til konferencen Think Piglet Health & Nutrition d. 21. og 22. september 2023.

Landbrug & Fødevarer sektor for Gris afholder i samarbejde med SEGES Innovation konference Think Piglet Health & Nutrion, der sætter fokus på øget overlevelse, produktivitet, sundhed og velfærd hos pattegrise samt robusthed af smågrise. Der vil være seks hovedemner for konferencen:

  1. Fodringsstrategier til søer før faring
  2. Fodring af søer med henblik på højere mælkeproduktion
  3. Pattegrises immunitet
  4. Fodring af pattegrise før fravænning
  5. Management af søer med store yver
  6. Indretning af farestien

Forsker du i emnet? Åben for indsendelse af abstracts

Der er åben for indsendelse af abstracts, hvis du forsker i et eller flere af de seks emner for konferencen, som du ønsker at dele med deltagerne. Der er deadline for indsendelse af abstract 6 februar 2023.

Programmet for konferencen forventes færdigt medio april 2023.

Konferencen afholdes d. 21-22 september 2023 i København.