Dato: 19. marts 2024 kl. 09:00 - 19. marts 2024 kl. 15:55

So-seminar

I et produktivt sohold gælder det om at have en høj so-overlevelse og fravænne mange robuste grise, så de får en god opstart i smågrisestalden. Få den praktiske viden til at optimere produktivitet hos dit sohold ved dette års So-seminar i Fredericia den 19. marts.

Bedre so-overlevelse, flere pattegrise ved fravænning og en sund fravænning. 

Det er nogle af de elementer, der kan gøre soholdet produktivt. 

Bliv klogere på alle tre temaer ved dette års So-seminar i Fredericia den 19. marts.

På So-seminar bliver du og dine medarbejdere opdaterede på den nyeste viden inden for sohold – og I kan gå hjem med ny praktisk viden til gavn for bedriften.

I år kan du høre oplæg som: 

  • Sådan reducerer du dagligt ammoniak-udledningen fra soholdet
  • Risikoperioder for sodødelighed i danske besætninger
  • Farestien til den løsgående diegivende so  
  • Opskrifter til håndtering af mange grise i kuldet
  • Antibiotika-resistens omkring fravænning.