4. januar 2016

Personlige andelshaverkonti og Den beregnede Smågrisenotering

Danish Crowns har oprettet nye Personlige Andelshaverkonti (PA), hvor der indsættes 8 øre pr leveret kg i regnskabsåret 2014/15.

I Udvalget for Den beregnede Smågrisenotering er det besluttet, at de 8 øre pr kg ikke med det samme indregnes i Den beregnede Smågrisenotering, da det ikke er muligt at værdisætte de penge, der går ind på en Personlig Andelshaverkonti.  Dermed håndteres de nye PA forskelligt fra de nuværende personlige konti, som bliver indregnet i smågrisenoteringen.

For de nye PA kan nutidsværdien ikke beregnes. Ingen ved, hvor længe de nuværende slagtesvineproducenter fortsætter, og dermed kan man heller ikke vide, hvornår pengene kommer til udbetaling. Samtidig er pengene en del af DCs egenkapital, og der er ingen garanti for en udbetaling.

Udvalget har ikke ønsket at fastsætte ’politisk’ værdi, og i stedet vil Udvalget grundigt diskutere, om andre mulige modeller kan bruges. F.eks. om man skal indregne de faktisk udbetalte beløb efterhånden, som der sker udbetalinger fra de nye Personlige Andelshaver konti. Det vil dog først blive behandlet på Udvalgets ordinære møde i juni 2016.

Udvalget for Den beregnede Smågrisenotering