22. januar 2016

Højesteret: ingen opsættende virkning i MRSA-retssag

Højesteret slår fast, at Landbrug & Fødevarers stævning for at forhindre udleveringen af navne og adresser på 48 danske svineproducenter, der i 2011 deltog i en MRSA-undersøgelse, ikke har opsættende virkning på anmodningen om aktindsigt.

Østre Landsret havde ellers givet L&F medhold i, at oplysninger af så privat karakter ikke skal være offentligt tilgængelige, og at de involverede landmænd risikerer at blive hængt ud i offentligheden og socialt udstødte i deres nærmiljø. Derfor skulle retssagen, mens den stod på, have opsættende virkning på den anmodning om aktindsigt, der blev indgivet af to journalister.

Men den kendelse blev kæret og er altså nu omstødt af Højesteret - anmodningen om aktindsigt forventes nu at blive efterkommet.

”Vi respekterer Højesterets afgørelse, selv om vi havde foretrukket, at retten havde lagt vægt på vores argumenter, som landsretten jo gjorde. Vi mener, at der vil være en risiko for, at de landmænd, som står på listen, vil blive stigmatiseret, hvis deres navne bliver kendt i offentligheden” siger Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Erik Larsen understreger, at han på trods af resultatet er rigtig glad for at L&F valgte at kæmpe indædt for at beskytte sine medlemmer mod den potentielle stigmatisering, og ad rettens vej få afprøvet sagen.

”Landmændene blev lovet anonymitet, da de sagde ja til at deltage i undersøgelsen. Det er det, vi har været optaget af. Den anonymitet er nu ikke længere eksisterende. Det er vi både overraskede og ærgerlige over, for formålet var at beskytte svineproducenter, som bare deltog i en frivillig anonym undersøgelse.” slutter Erik Larsen.