22. januar 2016

Svineproducenter er fortsat presset på økonomien - men der er lys forude

De danske svineproducenter er fortsat hårdt pressede på økonomien, og 2015 ser desværre ud til at have været endnu et af de hårde år.

Både smågriseproducenter og slagtesvineproducenter ser ud til at komme ud af 2015 med et negativt resultat. Høje produktionsomkostninger og lave afregningspriser er de primære årsager - det viser den nye ”Prognose for Svineproducenters Økonomiske Resultater 2015-2017”.

Men der er lys forude. I prognosen forventes der nemlig højere afregningspriser i 2016 og 2017, mens foderpriserne holder sig nogenlunde på 2015-niveau, og den kombination vil føre til bedre resultater i 2017. Der forventes forbedringer allerede i 2016, men likviditeten i sektoren vil fortsat være meget anstrengt i de kommende år pga. de forudgående års negative driftsresultater.

Smågriseproducenterne ser dog ud til at kunne præsentere et positivt resultat allerede i 2016, mens slagtesvineproducenterne desværre må kæmpe sig videre til 2017, før de også kan glæde sig over de positive driftsresultater.

Prognosen for 2017 er behæftet med stor usikkerhed, og derfor er skønnet for 2017 et forsigtigt bud på, hvordan situationen kunne se ud, men der forventes generelt væsentlige forbedringer for hele sektoren og positive driftsresultater i 2017.

LÆS: Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017