26. januar 2016

Flere og flere søer overlever i de danske stalde

Den målrettede indsats, der ydes i landets sostalde, giver resultater - antallet af døde eller aflivede søer er nemlig faldet til 11,4 % i 2015.

Siden SEGES Videncenter for Svineproduktion og de danske svineproducenter i 2008 for alvor satte fokus på søernes velfærd, er der flere og flere søer, der overlever i staldene.  I 2015 faldt antallet af søer leveret til destruktion hos DAKA igen, denne gang med godt 6000 søer, til nu 11,4 %. Den positive udvikling med flere overlevende søer ser altså ud til at fortsætte.


I 2008 toppede tallet for døde eller aflivede søer med 15 %. Samme år igangsatte erhvervet en indsats for at knække kurven, og siden har tallet været faldene.

De danske svineproducenter har i samarbejde med deres rådgivere og dyrlæger hidtil leveret fin fremgang år for år. Der er dog brug for endnu større fokus på søernes velfærd i de kommende år, for målsætningen er fortsat at nå ned på 9 % døde søer i 2018.

SEGES Videncenter for Svineproduktion vil sammen med landmænd, rådgivere og dyrlæger fortsat arbejde for at fastholde fokus og løfte dyrevelfærden hos søerne yderligere i de kommende år.

Tidligere projekter i SEGES Videncenter for Svineproduktion har vist, at der som tommelfingerregel er ca. 50 kr. at hente til dækningsbidraget pr. årsso, når man forbedrer overlevelsen med blot ét procentpoint i sin sobesætning.

Udviklingen i sodødelighed er beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks tal for landets husdyrbestand samt DAKAs opgørelser over det antal søer der er leveret til destruktion.

LÆS: Notat nr. 1603: Udviklingen i sodødelighed - tal fra Daka 2015