2. februar 2016

EU bør ændre grænseværdier for brug af kobber

SEGES Videncenter for Svineproduktion opfordrer de danske myndigheder til at få EU til at ændre de fælles grænseværdier for brugen af kobber i svineproduktion.

Konkret lyder opfordringen fra SEGES Videncenter for Svineproduktion, at myndighederne bør få EU til at arbejde på en ny grænseværdi for tilsætning af kobber. Det kunne f.eks. være på 25ppm kobber i foderet til smågrise indtil 12 uger i stedet for de 170 ppm kobber, der er den nuværende grænseværdi. På den måde vil forbruget blive reduceret, og der vil være fælles vilkår på tværs af landegrænser i EU.

”Det er vigtigt, at vi i EU-regi har grænseværdier for brugen af kobber i svineproduktionen, så produktionen har ens vilkår på tværs af grænserne. Det vil klart være det mest gavnlige, hvis EU og myndighederne i tæt samarbejde med landbrugserhvervet tager udgangspunkt i en langsigtet strategi, hvor konkrete cases danner grundlaget for fastlæggelse af grænseværdierne. Det opfordrer vi myndighederne til at tage initiativ til”, siger direktør i SEGES Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin.

Kobber er ligesom zink et uundværligt mineral, som alle levende væsener har brug for i en lang række fysiologiske processer. Erhvervet i Danmark er bekymrede for, om brugen af kobber kan være årsag til miljøproblemer engang ude i fremtiden, hvis det nuværende forbrugsmønster fortsætter som hidtil. Derfor er der lavet indledende undersøgelser, både i Danmark og andre steder, af mulige alternativer til kobber.

”Vi ved, at der findes alternativer til brug af kobber, og vi har selv lavet test på området. Men før vi for alvor kan gå i gang med at implementere alternativer i produktionen, er vi nødt til at have reduktionen af grænseværdierne i EU-regi på plads.” slutter Claus Fertin.