9. februar 2016

EU drøfter antibiotikaresistens

Ministre med ansvar for sundhed og landbrug samles til konference i Amsterdam den 9. og 10. februar 2016 for at drøfte en fælles europæisk indsats for at nedbringe brugen af antibiotika.

Der er brug for en fælles europæiske indsats for at nedbringe antallet af resistente bakterier. EU's sundheds- og landbrugsministre mødes derfor i dag og i morgen i Amsterdam for at diskutere, hvordan man kan nedbringe brugen af antibiotika i de europæiske landbrug.

Det er en netop en stigende bekymring for udviklingen af resistente bakterier, og indflydelsen på tværs af human og veterinær sundhed, der er årsag til konferencen i Amsterdam.

LÆS: Information om konferencen i Amsterdam (på engelsk)

Glædeligt at EU har fokus på internationale løsninger

SEGES Videncenter for Svineproduktion, som selv var medarrangør af en international resistenskonference i 2015 (icohar.org) med samme "One-Health" fokus som konferencen i Amsterdam, hilser konferencen velkommen og er enige i, at der er brug for en international indsats.

Claus Fertin, direktør i SEGES Videncenter for Svineproduktion, deltog i anledningen af konferencen i et indslag om antibiotika og resistens i DR2 Morgen og i DR P1 i dag.

"Det er utroligt glædeligt med det initiativ, vores politikere i EU har taget, at de holder den her konference i dag, hvor man har et "One Health Perspective", dvs. hvor man både ser på problemstillingen med resistens på menneske-siden og på produktionssiden samlet, fordi det er en problemstilling, vi skal løse i fællesskab", siger Claus Fertin.