18. februar 2016

Stigning i antal mavesår i dansk svineproduktion?

Flere praktiserende dyrlæger har gjort opmærksom på, at de oplever en stigning i antallet af mavesår i flere besætninger rundt om i landet.

De Praktiserende dyrlæger har haft forskellige mistanker til, hvad årsagen til stigning i antal grise med mavesår kan være. Er det foderet, er det noget i årets høst, er det en virus i omløb, eller er det noget helt andet? Men der er tilsyneladende ikke nogen entydige forklaringer på stigningen - og i SEGES Videncenter for Svineproduktion ligger vi heller ikke umiddelbart inde med nogen forklaring på, hvad der kan være årsag.

Vi ved, at groft formalet foder er bedre at fodre med i forhold til at undgå mavesår, men det lader ikke til, at foderets struktur kan være eneste årsag til den stigning, der rapporteres om. Umiddelbart er der heller ikke indikationer på en voldsom stigning i virusinfektioner.

Vi har ikke selv data, der viser en stigning i antallet af mavesår, men vi tager det selvfølgelig alvorligt, at flere praktiserende dyrlæger melder, at de oplever en stigning ude i staldene. Vi vil derfor undersøge sagen yderligere.

Undersøgelser igangsættes

For at afdække hvad årsagen kan være, iværksætter vi nu nogle undersøgelser.

De to væsentligste tiltag her og nu er,:

  1. at laboratoriet i Kjellerup er i gang med at undersøge de grise, der kommer ind til obduktion for at se, om der er en sammenhæng mellem dødsårsag eller sygdom og mavesår
  2. at vi i løbet af foråret påbegynder en undersøgelse, hvor vi sender vores fagfolk og eksperter ud for at lave undersøgelser i nogle af de besætninger, der har oplevet stigning i mavesår på det seneste.

Derudover undersøger vi løbende forskellige muligheder for at give grisene fiberholdige fodermidler for at finde ud af, om det modvirker mavesår. Halm og hamp har vist sig at have begrænset effekt, hvorimod hø har vist potentiale. Hø er dog relativt besværligt at bruge, så vi iværksætter også nye undersøgelser her i 2016, der skal afdække, om man kan inkorporere hø eller lignende direkte i foderet eller på anden måde, der gør det nemmere at bruge.

Vi forventer at have resultater fra vores undersøgelser, og at vi kan fortælle mere i løbet af foråret/sommeren.