29. februar 2016

Vask og desinfektion af transportbiler vurderes yderligere

I VSP arbejder vi videre med vores forslag til procedurer for sikkerhedsvask, men først når vi har sikkerhed for, at markedet ikke vil reagere negativt, vil vi fastholde vores indstilling om at indføre en kommerciel udbudt sikkerhedsvask.

Sammen med SamMark vil vi arbejde med at lave en ny procedure, som i praksis vil hæve beskyttelsesniveauet betydeligt. Det arbejder vi på, så vi kan indføre en sikkerhedsvask, som samtidig vil gøre det muligt at sænke karantænetiden. Det er vigtigt, at vi har alle samarbejdspartnere og kunder med på vognen, og at de forstår og er enige i, at vi ved at indføre netop en sikkerhedsvask får højnet vores beskyttelse betydeligt.

Derudover vil vi sammen med Danish Crown og Tican undersøge, hvordan markedet opfatter vores forslag om at indføre sikkerhedsvask og samtidig ændre på karantænetiden, og om vi bredt i erhvervet har opbakning til at gå videre.

Indstiller kommerciel sikkerhedsvask, når der er opbakning

Vi har det sidste års tid undersøgt mulighederne for at øge effekten af vask og desinfektion af de dyretransportbiler, der ankommer fra udlandet. Den mest lovende model er den såkaldte sikkerhedsvask, hvor bilen først vaskes grundigt med varmt vand og sæbe på alle overflader for efterfølgende at blive desinficeret.

Hvis bilerne både vaskes med sæbe og efterfølgende desinficeres, højnes sikkerheden væsentligt, og derfor kan karantænetiden for biler fra højrisikoområder efter vores vurdering uden problemer reduceres fra 48 til 12 timer. Så selvom karantænetiden sættes ned, bliver risikoen for, at bilen bringer uønsket smitte ind i Danmark reduceret væsentligt ved at indføre sikkerhedsvasken.

Vi arbejder videre med vores forslag til procedurer, men først når vi har sikkerhed for at markedet ikke vil reagere negativt, vil vi fastholde vores indstilling om at indføre en kommercielt udbudt og DANISH-godkendt sikkerhedsvask samt, at vi sænker karantænetiden.

Erik Larsen
SEGES Videncenter for Svineproduktion