9. marts 2016

Antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion er faldet igen

De danske svineproducenter har reduceret forbruget af antibiotika med over fem procent fra 2014 til 2015, og forbruget af tetracyklin er reduceret med yderligere 11 procent - det fremgår af Fødevarestyrelsens opgørelse for 2015.

Grise i stald

Branchens egen målsætning er nået

Erhvervet har i en årrække arbejdet målrettet for at reducere forbruget af antibiotika til grise. Målsætningen fra de danske svineproducenters side er at reducere forbruget med 20 procent inden 2020 - det mål er allerede opnået med tallene for 2015.

Chefkonsulent i SEGES Videncenter for Svineproduktion, Poul Bækbo, glæder sig over den seneste udvikling; ”Fra 2009 til 2013 er forbruget af antibiotika til svineproduktion faldet 13 procent. Fra 2013 til 2015 er forbruget reduceret yderligere. Det betyder, at vi allerede nu er i mål med en reduktion på over 20 procent. Det er fem år før vores tidsfrist, og det er jeg selvsagt rigtig glad for, at de danske svineproducenter og dyrlæger har kunnet levere”.

Opfylder politisk målsætning om antibiotikaforbrug for 2015

Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen har noteret sig, at dansk svineproduktion rammer antibiotikamålet for 2015 og udtaler på Fødevarestyrelsens hjemmeside ”Vores ambitiøse målsætning for antibiotikaforbruget til svin er nået for 2015. Dansk landbrug har gennem flere år dokumenteret, at det er muligt at drive intensiv husdyrproduktion med et antibiotikaforbrug mange lande med rette misunder os. Men jeg er også opmærksom på, at det fremadrettet vil kræve en stor indsats og et vedvarende fokus fra både landbrug og myndigheder, for at nå målet om en 15 procent reduktion til 2018.”

I forbindelse med MRSA-handlingsplanen, blev der fra politisk hold sat en målsætning om at reducere antibiotikaforbruget med 15 procent fra 2015 til 2018. Vurderingen fra SEGES Videncenter for Svineproduktion var allerede da handlingsplanen blev lanceret, at det vil være enormt svært at reducere forbruget med så meget på så kort en årrække.

”Vi har hele tiden gjort opmærksom på, at målsætningen om at reducere med 15 procent fra 2015 til 2018 er meget svær at leve op til. Vi gør i Danmark alt hvad vi kan for at bruge så lidt antibiotika som muligt, men så meget som nødvendigt, for at det ikke skal gå ud over dyrevelfærden. Så jeg synes godt vi kan tillade os at være glade og stolte over, at de danske svineproducenter hidtil har opnået så flotte resultater ift. reduktion i forbruget af antibiotika” siger Claus Fertin, direktør i SEGES Videncenter for Svineproduktion.

SEGES Videncenter for Svineproduktion fortsætter arbejdet for at nedbringe forbruget af antibiotika i produktionen, uden at gå på kompromis med dyrevelfærden, og tester løbende forskellige muligheder såsom øget brug af vacciner, probiotika og managementtiltag mm.

LÆS: Nyhed på Landbrugsavisen om reduktion i antibiotikaforbruget på 20 procent.