10. marts 2016

Minus 30 FE giver resultater – kom og lær fra de bedste

Det er lykkedes for flere af de deltagende besætninger i VSP’s projekt Minus 30 FE at reducere foderforbruget. Bedst går det samlet set for de sjællandske besætninger.

Kampen om at reducere foderforbruget i Minus 30 FE har været i gang i lidt over to år. 50 besætninger var med fra start, men gennem et udskillelsesløb er der nu kun 34 besætninger tilbage i kampen. De bedste er på nuværende tidspunkt de sjællandske besætninger.

Gefion har seks besætninger med i projektet – og det er disse besætninger, der samlet set klarer sig bedst – besætningerne har reduceret foderforbruget med 15 foderenheder, hvor gennemsnittet for de øvrige 28 besætninger er 10 foderenheder.

"Besparelsen for de seks Gefion-besætninger svarer til 22-23 kr. pr. produceret gris", fortæller Marlene Sparre Ibsen fra Gefion til Landbrugsavisen.

En vestjyde i toppen

En af dem, der klarer sig rigtig god, er dog en jyde fra Vestjylland, Jan Houe.

I de to år, hvor Jan Houe har deltaget i projektet, har han fået foderforbruget pr. produceret gris ned fra 325 til 285 foderenheder. Helt konkret betyder det en besparelse på en halv millioner kroner om året.

D. 16. og 17. marts kan du høre, hvad Jan Houe og hans besætning har gjort for at nå frem til det resultat, når VSP afholder temadag om ”Den rigtige fodringsstrategi”. Begge dage er fra 12 – 17, henholdsvis i Vissenbjerg og i Viborg.

LÆS: Se program for dagen og tilmeld dig - du kan lige nå det.