15. marts 2016

Korrekt og skånsom tatovering af slagtesvin

Tatovering af slagtesvin skal udføres korrekt og på en måde, så det enkelte dyr ikke påføres unødig smerte.

Når slagteriet modtager dine grise, er det vigtigt, at du har tatoveret grisene korrekt.

Tatovering af dine grise sikrer identifikation. Sporbarhed for hvert enkelt dyr er vigtigt for at kunne overvåge og bekæmpe smitsomme, sygdomme, salmonella og fund af restkoncentrationer af medicin. Derfor er det vigtigt, at din tatoveringen er tydelig og nemt kan aflæses.

Modtager slagteriet grise, hvor tatoveringen er utydelig og ulæselig, koster det tid og penge – både for dig og slagteriet.

Der er flere ting, du kan gøre for at sikre en skånsom tatovering:

  • Tatover når du har tid og overskud. Stress påvirker dyrene negativt.
  • Tatover når dyrene er rolige og omgængelige.
  • Slå ikke hårdere end nødvendigt. Skarpe og rengjorte nåle giver tydelige mærker uden stor slagstyrke og påfører ikke grisene unødig smerte.

Videoerne viser eksempler på arbejdsgange, der sikrer korrekt og skånsom tatovering af dine grise.