25. april 2016

Kom godt i gang med lagerstyring

Løbende styring og opgørelse af bedriftens beholdninger og forbrug er en forudsætning for at få et overblik over bedriftens økonomi og rentabilitet og dermed træffe de rigtige beslutninger.

Hvordan kommer man i gang med lagerstyring, og hvad er vigtigt at huske? Få svaret her.

Hos Aage Lauritzen i Ribe er lagerstyring en naturlig del af planlægningen af foderforbrug og budgetlægning. Aage er svineproducent og har arbejdet med lagerstyring hele sin tid som selvstændig landmand. Han mener, at lagerstyring hverken er besværligt eller tidskrævende.

”Lagerstyring er simpelt. Når det først er sat i system, er det nemt at have med at gøre,” fastslår han.

Han suppleres af Dorthe Poulsgård Frandsen, seniorkonsulent i VSP, der mener, at styringsværktøjer kan hjælpe én i gang med lagerstyring.

”Styringsværktøjer er en stor hjælp i hverdagen, hvis de anvendes systematisk, for det sikrer, at man ikke kommer på bagkant”, forklarer hun. 

Regneark med overblik over beholdninger

Aage Lauritzen har selv udviklet et regneark, han bruger til at holde overblik over bedriften. Hans lagerstyring er kendetegnet ved at være meget detaljeret og disciplineret.

”Jeg har et regneark, hvor det, der går ind på bedriften, står i den ene side, og det, der går ud, står på den anden side, og så har jeg status eller lageret i midten. Jeg aflæser fodercomputeren på månedsbasis og taster forbruget ind i regnearket og kan så se beholdningerne,” forklarer Aage Lauritzen om den løbende styring.

Uden en brovægt er man lost

Også når der skal høstes, har den sønderjyske landmand styr på de små detaljer. Han har en brovægt, han kan køre hele træk på, og det er ifølge svineproducenten den første forudsætning for lagerstyring.

”Der er nogle forhold, man skal have. Uden en brovægt er man lost, særligt hvis mejetærskeren ikke er kalibreret godt nok,” pointerer Aage Lauritzen. Han understreger, at kernen i lagerstyring er datadisciplin.

”Hvis man ikke har disciplin med vejesedler og ikke tænker over, om der kommer et læs ved siden af, så kan man ikke bruge det til noget. Hvert læs skal måles, og hver mark skal måles. Det handler om at være detaljeorienteret,” fastslår han.

Få overblik med silokontrol

For landmænd, der ikke er vant til lagerstyring, kan det virke som en udfordring at komme i gang, men her kan styringsværktøjer være med til at holde én på sporet.

”Landmænd er vant til at jonglere med mange tal i hverdagen, men hvis hukommelsen svigter, kan det være godt at have et styringsværktøj at falde tilbage på”, påpeger Dorthe Poulsgård Frandsen. Hun fremhæver silokontrol som et godt værktøj, der giver landmanden overblik.

”Fordelen ved silokontrol er, at man ved siden af overblikket over lagerbeholdningerne også laver et tjek på, at grisene bliver fodret som planlagt. Derudover bliver foderopgørelsen i E-kontrollen mere retvisende, så de tiltag, som man sætter i værk ud fra E-kontrollens tal, kan virke positivt i besætningen,” forklarer Dorthe Poulsgaard Frandsen og understreger, at det er vigtigt, at man som landmand sætter sine ansatte ind i, hvorfor de skal bruge tid på at skrive tingene ned.

"Hvis de ikke kan se meningen med det, så er motivationen er lav, og så bliver tingene ikke gjort,” pointerer hun. 

Ingen ubehagelige beholdnings-overraskelser

Hos Aage Lauritzen i Ribe er motivationen for lagerstyring i top. Med regneark og datadisciplin har han overblik over sine beholdninger og kan derfor planlægge længere frem.

”Jeg bliver ikke overrasket over mine beholdninger eller har minus-lager og en silo, der pludselig er tom. Beholdningerne kan svinge lidt, 2-3 %, men det er på grund af måleudsving på fodercomputeren,” forklarer Aage Lauritzen. Han undrer sig over, at ikke flere landmænd har fokus på lagerstyring.

”Jeg kan undre mig over, at det er en ny stor ting i landbruget. Enhver anden virksomhed burde have styr på, hvad de har på hylderne. En elektriker scanner jo også en vare ud, når han tager den ned fra hylden,” argumenterer han.

FAKTA OM SILOKONTROL

Hvad er en silokontrol?
En silokontrol tjekker om den fodermængde, du fodrer ud til grisene, stemmer overens med den fodermængde, du har planlagt, de skal have, så man undgår blandefejl. Derudover anvendes silokontrol til lagerstyring. Der sættes en alarm på foderanlægget, der giver besked, når en given foderkomponent er ved at løbe tør. 

Kom godt i gang med silokontrol
Få hjælp af din rådgiver til at starte en silokontrol op. Tast mængden af foder i siloen ind i fodercomputeren. Husk, at fratrække den forbrugte mængde af foder fra saldoen, hver gang der anvendes foder til en blanding. Silokontrollen skal sikre, at mængden af foder i siloen er den samme, som fodercomputeren angiver. Hvis siloen er tom, skal fodercomputeren dermed vise 0 kg. Hvis der er afvigelser, skal årsagen hertil findes, og fejlen rettes. 

Det kan du bruge en silokontrol til
En systematisk brug af silokontrol giver dig et overblik over, hvor mange kilo der er tilbage af en given råvare. Det giver dig f.eks. mulighed for at indkøbe råvarer, inden siloen bliver tom.

Hvis du vil vide mere om lagerstyring, kan du kontakte Vibeke Hjorslev Rasmussen, specialkonsulent ved SEGES på vhr@seges.dk eller 8740 5112. Vibeke er projektleder på et projekt, der bl.a. arbejder med styring og opgørelse af beholdninger.