17. maj 2016

Sygdomme som årsag til mavesår

Når man undersøger grisenes mavesundhed i en besætning, ser man ofte, at der i samme hold og i samme sti kan være både grise med mavesår og grise helt uden mavesår - også selvom de alle har fået samme foder og har haft samme opvækst.

Individuelle forskelle på, om grise i samme sti og hold har mavesår eller ej, kan blandt andet skyldes, at udvikling af mavesår måske hænger sammen med tilstedeværelsen af andre sygdomme, hvor kun en del af grisene gennemgår et sygdomsforløb.

Lungesyge kan være årsag

Ondartet lungesyge, og derved også brysthindear, er flere gange blevet sat i forbindelse med mavesår. I en af vores tidligere undersøgelser var forekomsten af mavesår ved slagtning højere hos grise, som havde brysthindear end hos grise uden brysthindear - og forskellen var statistisk sikker.

LÆS: Sammenhæng mellem maveforandringer og lungesygdom hos slagtesvin

Det stemmer overens med resultaterne fra en noget nyere undersøgelse vi har lavet, hvor slagtesvin i besætninger med ondartet lungesyge serotype 6 (Ap6) havde 1,6 gange højere risiko for at have mavesår ved slagtning end slagtesvin i besætninger, der ikke var smittet. Betydningen af andre sygdomme blev ikke undersøgt i denne omgang, men det kan ikke afvises, at andre smitsomme sygdomme, så som PRRS, måske også har en effekt på mavesår - det undersøger vi derfor nærmere i den kommende tid, og vi forventer at have resultater senere på året. 

Intern smittebeskyttelse og vaccinationer

Da det altså lader til, at tilstedeværelsen af sygdomme i en besætning kan medføre mavesår eller maveforandringer, anbefaler vi, at man også i den henseende har fokus på at undgå smittespredning internt i besætningen og eventuelt igangsætter vaccination mod kendte sygdomme i besætningen.

LÆS: Intern smittebeskyttelse
LÆS: Vacciner og vaccinationsprogrammer