23. maj 2017

Business Check Svin 2016

Der er positive tendenser for svineproducenterne. Det ses også i Business Check Svin for 2016, som sammenligner bedrifternes økonomiske resultater bedrift for bedrift via driftsgrensanalyser.

2016 bød på forbedrede nøgletal forbedrede resultater i alle driftsgrene i forhold til 2015. Bedst gik det for smågriseproducenterne med sohold 30 kg på over 750 søer, hvor mere end 95 % af producenterne opnåede en gennemsnitlig smågrisepris som var højere end deres fremstillingspris inkl. ejer og egenkapitalaflønning.

Det er især højere afsætningspriser og fortsat lave fremstillingspriser, som har medført, at økonomien er forbedret betydeligt for en stor del af producenterne.

Business Check kan bidrage til bedre økonomi

 Ved Business Check opdeles alle indtægter og udgifter i de enkelte driftsgrene for en stor del af landets bedrifter. Resultaterne er særdeles velegnede til at bruge i ERFA-grupper, der ønsker at sammenligne økonomiske resultater på tværs af produktionen. Business Værktøjerne er en god inspiration til at finde de potentialer, der måtte være på bedrifterne.