1. juni 2017

RODEKASSER REDUCEREDE AREALET MED GØDNINGSAFSÆTNING

Økologiske slagtesvinestalde har udeareal med spaltegulv og fast/drænet gulv. Grisene gøder på det meste af arealet. Berigelse af et udeareal i form af en overdækket rodekasse med flis reducerede den samlede gødningsoverflade.
Formålet var at undersøge om et 30-50 m2 overdækket og afgrænset rodeområde med flis (en ”rodekasse”) ville ændre grisenes brug af udearealet og samtidig reducere andelen af udearealet, hvorpå der afsættes gødning. Målet var at sandsynliggøre en lavere ammoniakfordampning, samtidig med at dyrenes velfærd og den æstetiske kvalitet af udearealerne højnedes. 

Undersøgelsen blev gennemført som en erfaringsindsamling uden statistisk analyse af data.