1. juli 2017

Nyt DanAvl-selskab er et skridt videre

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har besluttet, at en revideret forretningsplan som grundlag for etableringen af DanAvl P/S er ved at være klar til en markedstest. Det vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, som håber, at det nye DanAvl-selskab kan være i luften i løbet af efteråret.

Den nye forretningsmodel bag DanAvl P/S har været længe undervejs. Nu har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) besluttet, at en revideret forretningsmodel for DanAvl P/S er ved at være klar til en markedstest, som skal danne basis for KFST’s endelige afgørelse vedr. forretningsmodellen for DanAvl P/S.

Siden fremlæggelsen af forretningsplanen i foråret 2016, har der været løbende kontakt med KFST om mulige udfordringer ved modellen. Nu er der beskrevet en række justeringer, som betyder, at man kan komme videre i processen og starte dialogen med interessenter. Det glæder formanden for L&F Svineproduktion, Erik Larsen:

- Det er positivt, at vi har fået konkrete meldinger fra KFST. Nu kan vi komme et skridt videre i processen, og vi ser frem til en god og konstruktiv proces med den kommende markedstest og de dialogmøder, vi vil holde med aktørerne i DanAvl-systemet.

- Vi håber og satser på, at vi kan være i luften i løbet af efteråret. Det er vigtigt med et stærkt setup, som kan udnytte markedsmulighederne globalt. Vi oplever en stigende efterspørgsel på de danske avlssvin i store dele af verden, så jo før, vi kommer i gang, jo bedre for dansk svineproduktion, afslutter Erik Larsen.

Kontakt :  Erik Larsen , Formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion 40926730


Baggrund:

Landbrug & Fødevarer startede selv dialogen med KFST i 2015 for at sikre, at forretningsmodellen for et nyt DanAvlselskab er i overensstemmelse med konkurrencereglerne.

Ideen med det nye selskab er at styrke salget af dansk svinegenetik og avlsdyr på eksportmarkederne og  derfor er der med  salgsselskabet DanAvl P/S skabt en helt ny model for salg af genetik fra Danavl systemet.

Målet er at fordoble eksporten af gener i løbet af de kommende fem-seks år.

I de senere år er konkurrencen på verdensmarkedet for avlsdyr og genetik blevet hårdere, og kunderne stiller stadig højere krav. For at sikre fremtidens konkurrenceevne er det nødvendigt at gøre DanAvl endnu stærkere. Den nye forretningsmodel gør det muligt at styrke indsatsen for at sikre nye markeder og sikrer bedre sammenhæng i hele værdikæden.

Det skaber større værdi for kunderne, men først og fremmest vil det  tjene flere penge til dansk svineproduktion  gennem de genafgifter, som et øget slag af avlsdyr og genetik giver til fællesskabet.