13. juli 2017

En kæde er kun så stærk som det svageste led

Med det seneste fund af Afrikansk Svinepest i Tjekkiet er det endnu vigtigere, at alle fastholder en god smittebeskyttelse.

Det er altid den enkelte besætningsejers ansvar, at smittebeskyttelse bliver overholdt af alle, der kommer i ens besætning. Indførelse af en eksotisk sygdom som Afrikansk Svinepest i Danmark har ikke alene stor samfundsøkonomisk betydning, men også for den enkelte besætningsejer er de økonomiske konsekvenser katastrofale.

Tjek altid din transportørs vaske- og desinfektionscertifikat

Du skal altid sikre dig, at lastbiler, som henter svin på din ejendom, er rene, så husk at tjekke vaskecertifikater på lastbilerne, og om lastbilen har holdt eventuel karantæne efter vask og desinfektion.

Der er to måder, du kan tjekke, hvornår din transportørs vogn sidst er blevet vasket og desinficeret. Du kan bruge TjekVogn og SMS.

TjekVogn kan du hente som app, eller du kan bruge www.tjekvogn.dk. Du taster din transportørs registreringsnummer, og herefter får du en status på vognen.

Du kan også modtage en sms med besked om, hvornår en transportørs bil sidst er blevet vasket og desinficeret. Du sender en sms til 5129 1070 med bilens nummer eller trailernummer, så modtager du straks efter et svar på, hvornår bilen sidst blev vasket.

Brug altid kun en transportør, der er godkendt af DANISH Transportstandard. Og lad aldrig en lastbil komme til din ejendom, hvis vaske- og desinfektionscertifikat ikke er i orden. Det kan være svært at afvise en transportør, der venter, men hvis bare en enkelt svineproducent slækker på sikkerheden, kan det gå galt.

Lav en plan for dine udenlandske medarbejdere

Mange medarbejdere på de danske bedrifter kommer fra lande, hvor Afrikansk Svinepest er konstateret. Det er derfor helt afgørende, at du har en plan for, hvordan dit personale skal forholde sig efter besøg i deres hjemland. Lad ikke dit personale komme på arbejde i tøj og støvler, der er blevet brugt i hjemlandet.

Man skal også huske på, at smitte kan overføres via medbragt mad fra udlandet, eks. en pølse. Udenlandske medarbejdere skal desuden gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at fodre svin med madaffald.

Hvordan er besøgsreglerne?

Har man været i udlandet, så er der tre hovedregler, der er gældende før adgang til en besætning:

  1. 24 timers karantæne fra man krydser den danske grænse, til man må gå ind i besætningsområdet.
  2. Inden adgang til besætningsområdet skal der skiftes tøj og sko, og man skal have været i bad.
  3. Fødevarer, jagttrofæer og levende dyr medtaget fra udlandet må ikke være i besætningsområdet.

Der er forskel på, om man har opholdt sig i et lavrisiko- eller højrisikoområde. Ved ankomst fra et lavrisikoområde er der 12 timers karantæne fra den danske grænse krydses, til man må gå ind i besætningsområdet.