24. oktober 2017

Duroc slår Pietrain

Ved at bruge sæd fra Duroc – fremfor sæd fra Pietrain – fra fødsel til slagtning, er der en økonomisk gevinst på ca. 13 kroner per sogris fra fødsel til slagtning, viser nyt stort forsøg fra SEGES Svineproduktion.

Duroc-krydsninger (D-LY) har bedre foderudnyttelse, og der fravænnes flere D-LY end Pietrain-krydsninger (P-LY). Det er konklusionen på et netop afsluttet forsøg fra SEGES Svineproduktion, som har undersøgt økonomien i krydsninger (sogrise) af henholdsvis Duroc- eller Pietrain-orner.

”Vi har fulgt D-LY-sogrise og P-LY-sogrise på individniveau fra fødsel til slagtning, og der taler tallene for sig selv. Faktisk er fortjenesten ca. 13 kroner højere per gris, hvis man vælger D-LY fremfor P-LY,” siger chefforsker Hanne Maribo fra SEGES Svineproduktion, som er ansvarlig for forsøget.

SEGES Svineproduktion har kørt forsøget på DanAvl-søer. Søerne blev løbet med sæd fra enten Pietrain- eller Duroc-orner. Grisene blev fra 30 kg indsat i stierne, hvor der blev registreret tilvækst og foderoptagelse individuelt.

700.000 færre smågrise

Resultatet af forsøget viser, at der med Duroc som farrace er 0,3 flere fravænnede grise per kuld. Samtidig har Duroc-afkommet en bedre foderudnyttelse og tilvækst. I gennemsnit har Pietrain-afkom en tilvækst på 897 gram per dag, mens det for Duroc-krydsningerne er 1.054 gram. Forsøget viser endvidere, at Pietrain-krydsningernes kødprocent er 2 procentpoint højere. Men fordi kuld efter Duroc-fædre giver flere fravænnede grise per kuld, og Duroc-krydsningerne har et bedre foderforbrug, er det økonomiske udbytte størst ved brug af Duroc-fædre.

Sat på spidsen ville et 100 pct. skifte til Pietrain som ornerace i stedet for Duroc resultere i 700.000 færre smågrise og ca. 2.000.000 færre slagtninger per år i Danmark.

Den rigtige ornerace

Forsøget bekræfter, at Duroc fortsat er den rigtige ornerace i den danske produktion og dermed også i avlssystemet. Sektordirektør i SEGES Svineproduktion, Christian Fink Hansen, understreger, at valget af far-race baseres på fakta.

”Det er naturligvis en fordel, at vores avlssystem allerede er baseret på Duroc som ornerace. Men var forsøget faldet ud til Pietrains fordel, ville vi naturligvis have truffet de nødvendige beslutninger. Vi har konstant fingeren på pulsen, så vi sikrer os, at vi i Danmark hele tiden har de bedste forudsætninger for at producere nogle af verdens bedste grise,” siger han.