8. december 2017

Jagt i udlandet: Tænk dig om

Går du på jagt i udlandet, er der risiko for, at du tager Afrikansk svinepest med hjem. Følg derfor de gode råd.

30 mia. kroner. Det er, hvad det kan komme til at koste i tabt eksport, hvis der kommer Afrikansk svinepest til Danmark. Derfor sætter Landbrug & Fødevarer Svineproduktion sammen med Danmarks Jægerforbund fokus på den smitterisiko, der er forbundet med at gå på jagt i udlandet.

Vi har et ansvar for, at der ikke kommer sygdomme som Afrikansk svinepest ind i landet, når vi går på jagt i udlandet. Og der skal ikke mere end lidt blod til, før smitten bliver bragt med til Danmark,” siger formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Erik Larsen.

De gode råd

Går du på jagt i udlandet bør du:
  • efterlade slagteaffald i det land, hvor dyret er nedlagt
  • partere kødet og lægge det i poser, inden du tager hjem.
  • vaske dit jagttøj inden du tager hjem – kan du ikke det, så læg det i poser og vask det, så snart du er hjemme.

Vildsvin i Danmark

Hvis du har set vildtlevende vilsvin eller tegn på vildtlevende vildsvin, vil vi gerne høre fra dig. Indberetningerne vil blive brugt til at kortlægge, hvor eventuelle vildsvin har befundet sig. Du kan downloade en app til indberetning af vildsvin - app'en hedder 'Vildsvin og vandløb'.