15. december 2017

Tjen mere  per slagtesvin

Produktionskoncept Slagtesvin har givet de deltagende pilotbesætninger mere per slagtesvin. Opfølgning og erfaringsudveksling er to af kodeordene.

Fire gange om året mødes de deltagende pilotbesætninger i Produktionskoncept Slagtesvin til erfaringsudveksling. Her ser de blandt andet på hinandens resultater siden sidst og deler problemer og idéer med hinanden. Senest mødtes besætningsejere, som har været med fra start, med nye deltagere i projektet, i Vissenbjerg på Fyn.

”Vi får nogle nye idéer med hjem – og så får vi også diskuteret, om det er det rigtige, vi gør og om vi får det ud af det, som vi bør. På den måde deler vi vores erfaringer, som i et almindeligt ERFA-netværk, men vi har et meget bedre datagrundlag her, end vi har normalt,” siger Bent. B. Graversen, hvis bedrift har været med i Produktionskoncept Slagtesvin siden starten.

Besøg på hinandens bedrifter

Udover at mødes uden for stalden, er deltagerne også på staldskole hos hinanden. Her mødes de fysisk på hinandens bedrifter, hvor de hver især skiftes til at være værter.

”Værten præsenterer en succeshistorie fra sin bedrift og så fortæller han om to problemstillinger, som han skal have hjælp af de andre landmænd til at løse,” siger Dorthe Poulsgaard Frandsen fra SEGES Svineproduktion.

Meningen er, at det skal ende ud med nogle tiltag, som de kan arbejde videre med for at få løst deres udfordringer.

”Og så er det jo altid sådan, at det, der er en udfordring for én landmand også sagtens kan være en udfordring for nogle af de andre. Det samme gælder succeshistorierne: Det, der er en succes hos den ene, vil også ofte kunne blive en succes hos de andre,” siger Dorthe Poulsgaard Frandsen.

De første staldskoler blev holdt i tirsdags (Landmænd fra Øst) og i torsdags (Landmænd fra Vest).

OM PROJEKTET

For at styrke dansk slagtesvineproduktion har Svinesektorens vækstpanel anbefalet at udvikle koncepter for slagtesvineproduktionen, og at der udføres realtids produktionsovervågning. Det er udmøntet i projektet Produktionskoncept Slagtesvin.

I konceptet overvåges grisenes daglige tilvækst og deres foderforbrug følges meget tættere end vanligt. Samtidigt indføres – OG FASTHOLDES mere systematik i produktionen, så der opnås bedre resultater på både tilvækst, foderforbrug og dødelighed.

 Indtil videre har deltagerne i projektet i gennemsnit forbedret deres indtjening. I enkelte hold er merindtjeningen forbedret med 39 kroner - men ligger aktuelt på 17 kroner per gris.