19. december 2017

Rent vand til pattegrisene

Pattegrise skal have adgang til rent vand. Bruger du dit drikkejernsanlæg til mælkeerstatning, skal du derfor sikre dig, at pattegrisene har adgang til frisk vand ved siden af.

Flere landmænd bruger deres drikkejernsanlæg til mælkeerstatning, da det er billigere end at etablere et mælkeanlæg. Men selvom der er mælk, skal der stadigvæk være frisk vand.

”Der er en del vand i soens mælk og i mælkeerstatning, men det er ikke nok til at dække pattegrisenes væskebehov. Blandt andet fordi, der er en høj mængde af tørstof i somælk og mælkeerstatning,” siger Marie Louise Madelung Pedersen fra SEGES Svineproduktion.

Måden man kan sikre frisk vand til sine pattegrise på, er for eksempel ved at stille vandtrug ind i stierne eller ved at installere en ny drikkeventil. Sidstnævnte løsning vil dog ofte være en dyr løsning. Derfor er opfordringen fra Marie Louise Madelung Pedersen at tænke sig om, inden man hælder mælk i drikkejernsanlægget.

”Den mest optimale løsning er, at man bruger mælkeanlæg til mælk og drikkejernanlæg til vand og jern. Men hvis man vil prøve mælkeerstatning af, før man beslutter sig for at investere i et mælkeanlæg, kan det være en løsning. Så er det til gengæld bare vigtigt, at man husker at tilbyde rent vand til sine pattegrise, mens man prøver det af,” siger Marie Louise Madelung Pedersen og forsætter: 

Du skal også stadig sikre dig, at du får forbedrede produktionsresultater, som kan betale forbruget af mælkepulver”.

Derudover er der lovgivning på dette område. Det betyder, at du skal sørge for, at pattegrise har permanent adgang til rent og frisk vand fra de er to uger gamle. Det er tilladt at tilsætte godkendte produkter af jern eller syre til drikkevandet men ikke mælkepulver.

Kilde: Bekendtgørelse nr. 17 af 07/01/2016