20. december 2017

Biologisk luftrenser: Mindre effekt i forbindelse med punktudsugning

Nye undersøgelser viser, at biologisk luftrensning i kombination med punktudsugning ikke har den effekt, som tidligere antaget.

Indtil nu har det været muligt at kombinere luftrenser og punktudsugning. Men nye undersøgelser viser, at specifikt biologisk luftrensning kombineret med punktudsugning ikke har den effekt på reduktion af emissionen af både lugt- og ammoniak, som vi hidtil har antaget. Det betyder, at teknologien vil blive fjerne fra Miljøstyrelsens teknologiliste.

Derimod vil luftrensning tilkoblet staldens normale ventilationssystem, dvs. delvis eller fuld rensning fortsat stå som en mulig teknologi på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Det er i overensstemmelse med den test og dokumentation, der er foretaget og som ligger til grund for oprindelig optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

”Vores klare forventning er, at det ikke vil få konsekvenser for de landmænd, som allerede har bygget nye stalde med denne teknologi eller landmænd, som skal til at bygge og har fået forhåndsgodkendelse,” siger sektordirektør Christian Fink Hansen fra SEGES Svineproduktion.

”Vi følger sagen meget tæt og vil arbejde på, at ingen kommer i klemme. Det er klart, at reguleringen skal rettes til, hvis der er afgørende ny viden – men det må ikke betyde, at landmænd, der har fået en miljøgodkendelse eller investeret og bygget i god tro bliver stillet ringere,” siger han.

Han opfordrer dog de landmænd, som endnu ikke har bygget nyt, til at tænke sig om en ekstra gang og overveje, om det fortsat er en god ide at gå videre med denne løsning.

Hvad gør du?

Har du benyttet teknologien?
Hvis du allerede har bygget stalde med denne teknologi, er vores forventning, at der ikke vil være konsekvenser.

Har du endnu ikke bygget nyt?
Hvis du allerede har fået udstedt din miljøgodkendelse, er vores forventning, at du er beskyttet af retsbeskyttelsesperioden på 8 år. Det betyder, at du kan bruge teknologien. Dog bør du overveje mulighed for alternative løsninger.

Bemærk: I Resultater 2017 fra SEGES Svineproduktion er der en historie om biologisk luftrensning i kombination med punktudsugning. På grund af produktionstid af rapporten, var denne teknologi fortsat på Miljøstyrelsens teknologiliste.