22. december 2017

Ekstraordinær restbetaling indgår i beregnet smågrisenotering

Udvalget for den beregnede smågrisenotering har besluttet at indregne den ekstraordinære restbetaling, som Danish Crown udbetaler.

Det drejer sig om 216 mio. for slagtesvin og 7 mio. kr. for søer, der bliver fordelt på de indvejede kg for de foregående 5 år og kun for andelshavere, der samtidig var ejere per 30.09.2017.

Begrundelsen som der er enighed om i Udvalget er:

  • I den beregnede smågrisenotering er det ikke muligt at vurdere eller tage hensyn til hvordan indtægterne i Danish Crown er skabt.
  • Så det er alene overskud og udbetalte beløb som Udvalget forholder sig til.
  • Den ekstraordinære udbetaling kan kategoriseres som efterbetaling. Udbetalingen sker efter paragraf 22.3.2, hvor det er anført at for indtægter, der er skabt over flere regnskabsår, så kan restbetalingen for disse indtægter beregnes ud fra andelshaverleverancerne i de sidste 5 år regnskabsår.
  • En udbetaling på baggrund af de sidste 5 år leverance vil give nogle skævheder i forhold til individuelle aftaler og om man har leveret alle 5 år eller færre år og også i forhold til hvornår en smågriseaftale er indgået. Men det er ikke muligt at  tage højde for dette i den beregnede smågrisenotering. Tilsvarende vil den ordinære efterbetaling udbetalt i forhold til et enkelt års leverancer jo også give skævheder, som der ikke kan tages højde for.
  • Princippet i Den beregnede Smågrisenotering er at restbetaling, der udbetales til slagtesvineproducenter fordeles på de indvejede kg hørende til det regnskabsår, hvor beslutningen om udbetaling finder sted. Uanset om der udbetales på basis af det aktuelle regnskabsår eller på basis af tidligere år.

Dermed giver den ekstraordinære betaling  20 øre ekstra pr kg  hvilket  - alt andet lige – medfører en stigning på 8 kr. på en 30 kg gris. Sammen med den almindelige restbetaling betyder det at efterbetalingen ændres fra 98 til 113 øre per kg. Den ordinære efterbetaling er 95 øre og herfra trækkes 2 øre.  Nutidsværdien af de 15 andels   der først udbetales om 8 år er sat til 13 øre  = 93 øre. Hertil lægges de 20 øre =  113 øre pr kg. Derudover er foderpriserne øget med 1 øre.

Den samlede ændring medfører at 7 kg grisen stiger 3,89 kr. og 30 kg grisen stiger 5,34 kr.

Udvalget for den beregnede smågrisenotering.

Efterbetaling 16/17 øre per kg Slagtesvin Søer
Restbetaling  95 80
Nutidsværdi af andelskapital (15 øre) -2
Ekstraordinær restbetaling §22.3.2 20 15
Samlet efterbetaling 16/17 113 95
 Efterbetaling 15/16 98 80